NRS Norway Royal Salmon ASA

Aksjetips

Administrator
#1
Norway Royal Salmon ASA (NRS) er et integrert sjømatselskap med virksomhet innen lakseoppdrett, settefisk, slakteri og salg & markedsføring. NRS har 35 konsesjoner for oppdrett av laks i tre kjerneområder; Vest-Finnmark, Senja i Troms og Rogaland/Hordaland. NRS selger laks gjennom eget salgsapparat til cirka 50 land.

Hjemmeside: www.norwayroyalsalmon.com
 

Aksjetips

Administrator
#2
Børsmelding fra NRS i dag, angående infeksiøs lakseanemi (ILA) i Finnmark:

21.11.2017 08:45
Norway Royal Salmon ASA: Oppdatering av børsmelding fra 14. november 2017

NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved
lokalitetene Pollen og Lille Kvalfjord i Finnmark, som er nabolokaliteter og i
samdrift med lokaliteten Store Kvalfjord. Samlet i driftsområdet, inkludert
Store Kvalfjord, er det 1,4 millioner fisk med en snittvekt på rundt 3 kg. NRS
har mottatt bekreftelse på ILA for lokalitet Store Kvalfjord. NRS avventer
bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA for
lokalitetene Pollen og Lille Kvalfjord. NRS har påbegynt uttak av fisk fra
driftsområdet. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er fortsatt
vanskelig å anslå og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene i en
oppdatert børsmelding.
 

Aksjetips

Administrator
#3
Børsmelding:

05.01.2018 18:28
Norway Royal Salmon ASA: Q4 2017 Trading update og oppdatering av børsmelding fra 21. november 2017

NRS har mottatt bekreftelser som stadfester mistanken om fiskesykdommen ILA
(infeksiøs lakseanemi) på de lokalitetene hvor det var varslet om mistanke om
fiskesykdommen ILA. Uttak av fisk fra disse lokalitetene ble startet umiddelbart
etter påvisningen av ILA.

I fjerde kvartal 2017 har NRS slaktet 7 300 tonn i Region Nord og 1 700 tonn i
Region Sør, totalt 9 000 tonn, hvorav 1 600 tonn fra lokaliteter med ILA. NRS
har tidligere estimert et slaktekvantum for 2018 på 43 000 tonn. Fremskyndet
slakting fra lokaliteter med ILA har medført at estimert slaktekvantum for 2018
er justert ned med 500 tonn til 42 500 tonn. Gjenværende biomasse fra
lokaliteter med ILA forventes å bli slaktet i januar 2018 og vil utgjøre ca.
2 000 tonn.

EBIT for fjerde kvartal 2017 vil bli belastet med et tap (kostnader høyere enn
tilhørende inntekt) knyttet til hendelsen med ILA. Tapet er påvirket av høy
produksjonskostnad som følge av lav snittvekt, høye slakte- og brønnbåtkostnader
og kostnad med destruering av fisk i en merd, samt redusert prisoppnåelse som
følge av lav snittvekt. I tillegg er det avsatt for oppryddingskostnader etter
ILA. Total engangskostnad i fjerde kvartal 2017 estimeres til ca. MNOK 55.
 

Aksjetips

Administrator
#5
Røde tall fra laksekjempe - hegnar.no

Norway Royal Salmon melder om et resultat etter skatt på minus 134 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 442 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble minus 3,12 kroner, mot 10,08 kroner ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt ble minus 186 millioner kroner, sammenlignet med 495 millioner kroner i fjor.
 
Top