NRS Norway Royal Salmon ASA

Aksjetips

Administrator
Norway Royal Salmon ASA (NRS) er et integrert sjømatselskap med virksomhet innen lakseoppdrett, settefisk, slakteri og salg & markedsføring. NRS har 35 konsesjoner for oppdrett av laks i tre kjerneområder; Vest-Finnmark, Senja i Troms og Rogaland/Hordaland. NRS selger laks gjennom eget salgsapparat til cirka 50 land.

Hjemmeside: www.norwayroyalsalmon.com

NRSa
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding fra NRS i dag, angående infeksiøs lakseanemi (ILA) i Finnmark:

21.11.2017 08:45
Norway Royal Salmon ASA: Oppdatering av børsmelding fra 14. november 2017

NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved
lokalitetene Pollen og Lille Kvalfjord i Finnmark, som er nabolokaliteter og i
samdrift med lokaliteten Store Kvalfjord. Samlet i driftsområdet, inkludert
Store Kvalfjord, er det 1,4 millioner fisk med en snittvekt på rundt 3 kg. NRS
har mottatt bekreftelse på ILA for lokalitet Store Kvalfjord. NRS avventer
bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA for
lokalitetene Pollen og Lille Kvalfjord. NRS har påbegynt uttak av fisk fra
driftsområdet. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er fortsatt
vanskelig å anslå og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene i en
oppdatert børsmelding.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

05.01.2018 18:28
Norway Royal Salmon ASA: Q4 2017 Trading update og oppdatering av børsmelding fra 21. november 2017

NRS har mottatt bekreftelser som stadfester mistanken om fiskesykdommen ILA
(infeksiøs lakseanemi) på de lokalitetene hvor det var varslet om mistanke om
fiskesykdommen ILA. Uttak av fisk fra disse lokalitetene ble startet umiddelbart
etter påvisningen av ILA.

I fjerde kvartal 2017 har NRS slaktet 7 300 tonn i Region Nord og 1 700 tonn i
Region Sør, totalt 9 000 tonn, hvorav 1 600 tonn fra lokaliteter med ILA. NRS
har tidligere estimert et slaktekvantum for 2018 på 43 000 tonn. Fremskyndet
slakting fra lokaliteter med ILA har medført at estimert slaktekvantum for 2018
er justert ned med 500 tonn til 42 500 tonn. Gjenværende biomasse fra
lokaliteter med ILA forventes å bli slaktet i januar 2018 og vil utgjøre ca.
2 000 tonn.

EBIT for fjerde kvartal 2017 vil bli belastet med et tap (kostnader høyere enn
tilhørende inntekt) knyttet til hendelsen med ILA. Tapet er påvirket av høy
produksjonskostnad som følge av lav snittvekt, høye slakte- og brønnbåtkostnader
og kostnad med destruering av fisk i en merd, samt redusert prisoppnåelse som
følge av lav snittvekt. I tillegg er det avsatt for oppryddingskostnader etter
ILA. Total engangskostnad i fjerde kvartal 2017 estimeres til ca. MNOK 55.
 

Aksjetips

Administrator

Norway Royal Salmons resultat svekket seg i fjerde kvartal fra året før. Årsaken er blant annet sykdom i tre anlegg. Norway Royal Salmon fikk et operasjonelt driftsresultat på 95 millioner kroner i fjerde kvartal.
 

Aksjetips

Administrator

Norway Royal Salmon melder om et resultat etter skatt på minus 134 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 442 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble minus 3,12 kroner, mot 10,08 kroner ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt ble minus 186 millioner kroner, sammenlignet med 495 millioner kroner i fjor.
 

Aksjetips

Administrator

Når myndighetene bare tildelte halvparten så stor kapasitet som Aker og Norway Royal Salmon ønsket seg, velger Aker å takke for seg. Aker Solutions skal imidlertid fortsatt arbeide for å realisere drømmen om fiskeoppdrett til havs.
 

Aksjetips

Administrator

Norway Royal Salmon har lagt frem andrekvartalstall helt på linje med samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble 270,36 millioner kroner, sammenlignet med 278,12 millioner kroner i fjor. Operasjonelt driftsresultat (EBIT) ble 237,52 millioner kroner, mot 295,19 millioner kroner året før.
 

Aksjetips

Administrator

Norway Royal Salmon melder om et resultat etter skatt på 152,46 millioner kroner i 3. kvartal 2018, ned fra 189,87 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet før skatt ble 188,25 millioner kroner, sammenlignet med 221,79 millioner kroner i fjor.
 

Aksjetips

Administrator
- Smoltanlegget er strategisk plassert i forhold til NRS sin aktivitet i Nord-Norge og en viktig brikke i utvikling av selskapet. Anlegget vil gi betydelige lokale og regionale ringvirkninger og det vil jobbe rundt 20 ansatte på anlegget i driftsfase, skriver Norway Royal Salmon ASA (NRS) i en børsmelding.
 

Aksjetips

Administrator

Norway Royal Salmon (NRS) har inngått en avtale om salg av samtlige aksjer i Sør Farming AS, som etter en fisjon av NRS Farming vil eie NRS sin oppdrettsvirksomhet Region Sør. De tre selskapene som kjøper virksomheten er Tombre Fiskeanlegg AS, Lingalaks AS og Eidesvik Laks AS.
 

Aksjetips

Administrator
NRS Farming AS driver med oppdrett av laks på lokalitetene, og de driftes fra samme landbase. Lokalitetene ligger i bekjempelsessonen til kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

03.04.2020 07:54:58:
Norwegian Royal Salmon (NRS) - flagging

Meldepliktig handel

Trondheim, 3. april 2020

Det vises til flaggemelding av 12. februar 2020, hvor markedet ble informert om fusjonen mellom Frøy Gruppen AS (org.nr. 924 294 744) ("Frøy Gruppen") og Frøygruppen AS (org.nr 924 209 569 - tidligere Herkules Invest 316 AS) ("Frøygruppen"), et heleid datterselskap av NTS ASA ("NTS"), hvoretter NTS utsteder vederlagsaksjer til Frøy Gruppens aksjonær Gåsø Næringsutvikling AS ("Gåsø Næringsutvikling"). Som del av fusjonen overføres en aksjepost i Norway Royal Salmon ASA ("NRS"), som tidligere var eid av Gåsø Næringsutvikling.

I dag, 3. april 2020, ble fusjonen mellom Frøy Gruppen og Frøygruppen gjennomført og registrert i Foretaksregisteret. Fusjonen innebærer at
Frøygruppen er eier av 6 993 188 aksjer i NRS, tilsvarende 16,05 % av de utstedte aksjene og stemmene i NRS. NTS, som eneste aksjonær i Frøygruppen, er således indirekte eier av aksjer i NRS. Gåsø Næringsutvikling eier ikke lenger aksjer i NRS.

Gåsø Næringsutvikling er kontrollert av Helge Gåsø, styreleder og primærinnsider i NRS og styremedlem og primærinnsider i NTS.

Aksjeoverføringen er forventet registrert i VPS i løpet av få virkedager.
 

Aksjetips

Administrator
Påstanden om at NRS kan miste konsesjoner verdt nær tre milliarder kroner, får stå for E24 sin regning, i en sak publisert i går kveld:

Produksjon av triploid laks har gitt eventyrlig vekst for Norway Royal Salmon (NRS). Triploid laks er steril og skal derfor gi en gunstig miljøeffekt, siden den ikke kan pare seg med villaks hvis den rømmer.

Vedvarende bekymringer rundt fiskehelse gjør imidlertid at Mattilsynet fortsatt ikke har godkjent metoden for bruk i kommersiell oppdrett.
 
Top