Norwegian Finans Holding

Aksjetips

Administrator
Norwegian Finans Holding ASA (NOFI) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Bank Norwegian tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Banken startet virksomhet i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken virksomhet i Danmark og Finland.

Hjemmeside: www.banknorwegian.no

NOFIa
 

Aksjetips

Administrator
NAS melder at selskapet har solgt seg ytterligere ned i Norwegian Finans Holding ASA. Salget av aksjene beløper seg til totalt 185 millioner kroner. Samtidig er det inngått en TRS-avtale som sikrer NOFI kontroll med samme antall aksjer som ble solgt.

19.12.2017 17:07
Disclosure of large shareholding and mandatory notification of trade - NOFI

(This is a copy of announcement from Norwegian Airshuttle ASA 19 December 2017 at 16:51 hours)

Sale of 2.0 million shares and purchase of a Cash Settled Total Return Swap related to Norwegian Finans Holding ASA

Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) has after close of trading today, 19 December 2017, sold 2,000,000 shares in Norwegian Finans Holding ASA (NOFI) under a Cash Settled Total Return Swap agreement with Danske Bank as counterparty at NOK 92.50 pr share.

The expiration date of the Cash Settled Total Return Swap agreement is 21 December 2018.

Following the transaction Norwegian Air Shuttle ASA owns 30,623,739 shares in NOFI, constituting approx. 16.4 per cent of the issued share capital. In addition to the Cash Settled Total Return Swap entered into today, NAS has a Cash Settled Total Return Swap on a further 4.7 million shares in NOFI expiring on 29 June 2018.

Brede Huser, Managing Director of Norwegian Reward at Norwegian Air Shuttle ASA, has notified the Board of Directors of Norwegian Finans Holding ASA (NOFI) that he will resign as board member of NOFI as of today.

Oslo 19 December 2017
Norwegian Air Shuttle ASA
 

Aksjetips

Administrator
Bank Norwegian tjente 440 mill. - hegnar.no

Norwegian Finans Holding, morselskapet til Bank Norwegian, melder om resultatvekst og årsrapporten for 2017 viser et resultat før skatt på 2,1 milliarder kroner.

Norwegian Finans Holding, morselskapet til Bank Norwegian, melder om et resultat etter skatt på 439,8 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 432,4 millioner kroner i 3. kvartal.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

28.05.2021, 15:40:20
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – Bank Norwegian ASA

Oslo Børs har mottatt søknad fra Bank Norwegian ASA om opptak til handel på Oslo Børs. Det vises til børsmeldinger fra Norwegian Finans Holding ASA vedrørende fusjonen som skal gjennomføres som en omvendt mor-datterfusjon.

Selskapsinformasjon:
Navn: Bank Norwegian ASA
Ticker: BANO
ISIN: NO0011002511
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

24.06.2021, 10:47:23
Oslo Børs godkjenner Bank Norwegian ASA for opptak til handel på Oslo Børs

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Bank Norwegian ASA opp til handel på Oslo Børs. Det forutsetter gjennomføring av en konsernintern fusjon der Bank Norwegian ASA vil være overtakende selskap, samt at øvrige opptakskrav er oppfylt før første handelsdag. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 22. august 2021. Bank Norwegian ASA er et heleid datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA, som i dag er opptatt til handel på Oslo Børs.

Se børsmeldinger datert 17. mars 2021, 26. mars 2021, 27. april 2021, 11. mai 2021, samt 4. juni 2021 for ytterligere informasjon om fusjonen.
 

Aksjetips

Administrator
Norwegian Finans Holding ASA ble i sommer slettet etter fusjon med Bank Norwegian ASA. Nå søker sistnevnte om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs:

08.11.2021, 10:46:00
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra Bank Norwegian ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
10.11.2021, 14:36:25
Bank Norwegian ASA - Strykning
Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Bank Norwegian ASA fra notering på Oslo Børs. I henhold til Regelbok II pkt. 2.11.2(3), har Oslo Børs den 10. november 2021 fattet følgende vedtak: "Aksjene i Bank Norwegian ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 15. november 2021. Siste noteringsdag vil være 12. november 2021."
 
Top