Norwegian Property ASA

Aksjetips

Administrator
Norwegian Property ASA (NPRO) investerer i større, sentralt beliggende næringseiendommer i de største norske byene og tilbyr investorer et likvid investeringsalternativ, eksponert mot norsk næringseiendom.

Hjemmeside: www.norwegianproperty.no
 

Aksjetips

Administrator
John Fredriksen plukker opp hele aksjeposten

NIAM V Prosjekt AS har i dag solgt 67.437.425 aksjer i Norwegian Property. Det representerer en eierandel på 12,30 prosent. NIAM V Prosjekt AS var den 3. største aksjonæren i Norwegian Property, kun slått av Folketrygdfondet og John Fredriksens Geveran Trading.
 

Aksjetips

Administrator
23.08.2021, 11:19:03

Mottatt søknad om strykning​

Oslo Børs har mottatt søknad fra Norwegian Property ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
25.08.2021, 10:54:33

Norwegian Property ASA - Strykning​

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Norwegian Property ASA fra notering på Oslo Børs. I henhold til Regelbok II pkt. 2.11.2(3), har Oslo Børs den 25. august 2021 fattet følgende vedtak: "Aksjene i Norwegian Property ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 31. august 2021. Siste noteringsdag vil være 30. august 2021."
 
Top