NTS NTS ASA

Aksjetips

Administrator
Salmar vil legge inn et frivillig tilbud på å kjøpe alle aksjene i laksekonsernet NTS. Tilbudet verdsetter NTS til 15,1 milliarder kroner.

Budet fra Salmar innebærer at selskapet betaler 24 kroner i kontanter per aksje i NTS, i tillegg til at NTS-aksjonærene vil få 0,143241 Salmar-aksje per NTS-aksje de eier.
 

Aksjetips

Administrator
– Jeg var ikke klar over dette. Jeg må sjekke opp nærmere og komme tilbake til deg, sier Salmar-sjef Gustav Witzøe til E24.

Han virker fullstendig tatt på sengen av dagens børsmelding fra Norway Royal Salmon (NRS), der det fremgår at selskapet vil hente inntil to milliarder kroner i ny egenkapital for å finansiere det tidligere annonserte oppkjøpet av lakseoppdretteren Salmonor.
 

Aksjetips

Administrator
06.01.2023, 08:17:09
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra NTS ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
06.01.2023, 15:18:19
NTS ASA - Strykning
Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i NTS ASA fra notering på Oslo Børs og har truffet følgende vedtak: “Aksjene i NTS ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 10. januar 2023. Siste noteringsdag vil være 9. januar 2023.”
 

Aksjetips

Administrator
09.01.2023, 16:20:19
Mottatt klage på vedtak om strykning
Det vises til børsmelding 6. januar 2023 vedrørende strykning av aksjene i NTS ASA. Oslo Børs har mottatt klage på vedtak om strykning. Oslo Børs har vedtatt å utsette iverksettelse av vedtaket om strykning.
 

Aksjetips

Administrator
13.01.2023, 11:37:48
NTS ASA – Vedrørende strykning
Det vises til børsmelding 9. januar 2023 vedrørende klage på vedtak om strykning av aksjene i NTS ASA.
Klagen på Oslo Børs’ vedtak har blitt trukket tilbake. Oslo Børs har besluttet å ikke opprettholde beslutning om utsatt iverksettelse av strykning.
Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i NTS ASA fra notering på Oslo Børs og har truffet følgende vedtak:
“Aksjene i NTS ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 16. januar 2023. Siste noteringsdag vil være 13. januar 2023.”
 
Top