OTL Odfjell Technology

Aksjetips

Administrator
Odfjell Technology Ltd (OTL) er en tilbyder av brønntjenester, boreoperasjoner og ingeniørtjenester, både på land og til havs, med en minoritetsandel i Odfjell Oceanwind. Gruppen opererer globalt med hovedfokus i Nordsjøen. Odfjell Technology ble utdelt fra Odfjell Drilling i 2022 og har en industriell arv tilbake til 1970-tallet. (Kilde: Odfjell Technology Ltd).

Hjemmeside: www.odfjelltechnology.com

OTLa
 
23.02.2022, 15:49:02
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – Odfjell Technology Ltd
Oslo Børs har mottatt søknad fra Odfjell Technology Ltd om opptak til handel på Oslo Børs. Selskapet gjennomfører en standard opptaksprosess.

Selskapsinformasjon:
Navn: Odfjell Technology Ltd
Ticker: OTL
ISIN: BMG6716L1081
 
23.03.2022, 16:51:41
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel - Odfjell Technology Ltd

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Odfjell Technology Ltd opp til handel på Oslo Børs.

Det er gitt dispensasjon fra kravet til 25% spredning av aksjene, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.4.1, jf. Regelbok I Regel 6302/1 (i). Dispensasjonen er gitt på bakgrunn av at selskapet skilles ut fra Odfjell Drilling Ltd som er en notert på Oslo Børs. Oslo Børs har sett hen til historiske data for Odfjell Drilling Ltd og lagt til grunn at handelsdata tilsier at det ligger til rette for tilfredsstillende likviditet i Odfjell Technology Ltd. Selskapet vil ha korresponderende aksjonærstruktur med Odfjell Drilling Ltd, og vil dermed få et høyt antall aksjonærer. Dispensasjonen forutsetter spredning av aksjene på minst 21,9 % ved opptak til handel. Basert på en overordnet vurdering har Oslo Børs kommet til at en dispensasjon fra kravet om 25% spredning av aksjene vil være i markedets og investorenes interesse.

Det gis i tillegg dispensasjon fra kravet om at Selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.3.2 jf. punkt 3.1.3.1. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 22. mai 2022.
 
Pressemelding fra Euronext:

Odfjell Technology noteres på Oslo Børs

Oslo – 29. mars 2022 – I dag noteres Odfjell Technology på Oslo Børs (ticker: OTL), og bringer antallet selskaper på hovedlisten opp til 210. Dette er årets sjette notering ved Oslo Børs.

Odfjell Technology ble skilt ut fra Odfjell Drilling tidligere i år, og inkluderer virksomheten innen brønntjenester og energi. Selskapet tilbyr brønntjenester, boreoperasjoner og ingeniørtjenester, både på land og til havs.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 26,34 kroner per aksje, noe som gir selskapet en markedsverdi på 1 milliard kroner.

– Vi er svært fornøyde med dagens notering av Odfjell Technology Ltd på Oslo Børs sin hovedliste. Dette er et viktig strategisk steg i vår langsiktige ambisjon om å realisere det fulle potensiale i forretningsområdene våre. Jeg er imponert over hvor effektiv børsnotering samt obligasjonsplasseringen har blitt utført av vårt team og rådgivere på kort tid. Med vår 50 år lange historie ser vi nå frem til å skrive vårt neste kapittel i selskapets suksesshistorie som Odfjell Technology, sier Simen Lieungh, administrerende direktør i Odfjell Technology.
 
Back
Top