ORK Orkla ASA

Aksjetips

Administrator
Orkla ASA (ORK) er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel, faghandel, storhusholdning og bakerier, med Norden og Baltikum som hovedmarkeder. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. I tillegg inngår Jotun (42,5 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Investments. Orkla hadde i 2016 en omsetning på 37,8 mrd. kroner og 18.154 ansatte.

Hjemmeside: www.orkla.no

ORKa
 

Aksjetips

Administrator
06.02.2018 21:00
Orkla ASA: Jotun resultater for 2017

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en pressemelding der resultatene for 2017 presenteres.

Orklas andel av Jotuns resultat etter skatt og minoriteter for helåret 2017 var NOK 307 millioner (NOK 471 millioner).

Pressemeldingen er vedlagt denne meldingen.
 
Top