Ørn Software

Aksjetips

Administrator
Ørn Software Holdning AS (ORN) utvikler SaaS-løsninger (Software as a Service). Sterk organisk omsetningsvekst er støttet av M&A, og om lag 85 prosent av inntektene er gjentagende abonnementsinntekter. Programvaren brukes av næringer med mange eiendeler for å øke sin effektivitet, redusere sitt miljøfotavtrykk og overholde regelverk. En bred portefølje av digitale verktøy gjør brukerne i stand til å jobbe mer effektivt og bærekraftig, noe som resulterer i reduserte kostnader, økt oppetid og forlenget levetid. (Kilde: Ørn Software Holding AS).

Hjemmeside: Ørn Software | Investor

ORNa
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Ørn Software søker vekst på Euronext Growth

Oslo, 29. mars 2021 – Det norske IT-selskapet Ørn Software ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: ORN).

Ørn Software er en nordisk leverandør av SaaS-løsninger (Software as a Service) som skal sikre effektiv drift og vedlikehold i et bredt spekter av bransjer.

– Det er en voldsom etterspørsel etter digitale løsninger som bidrar til økt effektivisering, bedre samhandling og redusert miljøfotavtrykk. Våre programvareløsninger brukes av over 1200 virksomheter i Norden i dag, men fremover kommer vi også til å se utenfor Nordens grenser, sier Sten-Roger Karlsen, CEO i Ørn Software.

Selskapet ønsker å vokse, og i forkant av børsnoteringen, hentet selskapet 250 millioner friske kroner i en aksjeemisjon.
– Ørn skal om noen år være posisjonert som en ledende europeisk spiller i vårt segment. Ved å inkludere stadig flere selskaper i Ørn-familien, styrker vi vår produktportefølje og kan dekke et enda bredere behov hos våre kunder. Det gir oss også tilgang til nye kundegrupper, og dermed muligheter for organisk vekst gjennom kryssalg. Med en styrket kapitalbase og solide nye eiere har vi rammene på plass for å kunne lykkes med vekst fremover, fortsetter Karlsen.

Aksjeemisjonen var på til sammen 350 millioner kroner, der utstedelse av nye aksjer utgjorde 250 millioner kroner og nedsalg av allerede utstedte aksjer 100 millioner kroner. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 385 millioner kroner, meldte selskapet.

– Vi er imponert over det teamet i Ørn Software har fått til. Selskapet er godt posisjonert, og har en sterk finansiell og teknologisk plattform for videre ekspansjon i årene som kommer, og vi ser frem til å fortsette reisen med våre nye aksjonærer, sier Joar Welde, partner i Viking Venture og styreleder i Ørn Software.

Emisjonskursen på 10,50 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 902 millioner kroner.
 

Aksjetips

Administrator
04.08.2022, 13:18:06
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra Ørn Software Holding AS om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo.
 

Aksjetips

Administrator
08.08.2022, 12:57:31
Ørn Software Holding AS - Strykning
Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Ørn Software Holding AS fra notering på Euronext Growth Oslo. I henhold til Euronext Growth Regelbok II Oslo pkt. 3.17.2 (2), har Oslo Børs den 8. august 2022 fattet følgende vedtak: "Aksjene i Ørn Software Holding AS strykes fra notering på Euronext Growth Oslo fra og med 10. august 2022. Siste noteringsdag vil være 9. august 2022."
 
Top