PARB Pareto Bank ASA

Aksjetips

Administrator
Pareto Bank ASA (PARB) er en nisjebank spesialisert på prosjektfinansiering. Banken konsentrerer seg om tre forretningsområder: Eiendomsfinansiering, selskaps- og verdipapirfinansiering og shipping- og offshorefinansiering. Den er effektivt organisert rundt kompetanse og kundeservice. En flat og ubyråkratisk struktur gir effektive prosesser og fleksibilitet.

Hjemmeside: www.paretobank.no
 
Top