Personvernforordningen (GDPR)

Aksjetips

Administrator
Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Det omhandler også i noen grad behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU.

Forordningen utvider virkeområdet for EUs personvernlovgivning ved at det også dekker alle utenlandske selskaper som behandler data om innbyggere i EU. Ved å skape et felles regelverk i EU blir det enklere for virksomheter å følge reglene. Det legges opp til et strengt vern, og brudd kan medføre strenge straffer på opptil 4% av en den samlede omsetningen til virksomheten.

Personvernforordningen - Wikipedia
 

Aksjetips

Administrator
Nye personvernregler i 2018

Datatilsynet har laget en veiledning for virksomheter om de nye personvernreglene som trer i kraft i mai 2018. Datatilsynet har også laget en liste med punkter som oppsummerer hva som blir nytt, samt hva virksomhetene bør gjøre nå.
 

Aksjetips

Administrator
Hva er GDPR, og hva betyr det for din bedrift?

25. mai 2018 trer den nye europeiske personvernforordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Forordningen kommer til å implementeres i alle lokale personvernlover i hele EU og EØS-området. Den vil gjelde for alle selskaper som selger til- og lagrer personlig informasjon om europeiske statsborgere, inkludert selskaper på andre kontinenter. Den gir innbyggere i EU og EØS større kontroll over sine egne personopplysninger og sikrer at informasjonen beskyttes i hele Europa.

Ifølge GDPR-forordningen omfatter personopplysninger all informasjon som kan relateres til en person, f.eks. navn, bilde, e-postadresse, bankopplysninger, innlegg i sosiale medier, informasjon om din nåværende og/eller tidligere plasseringer, helseinformasjon eller IP-adressen til datamaskinen din.

Det skilles ikke mellom personopplysninger for individers private, offentlige eller jobbmessige roller – også i en B2B-situasjon er det enkeltpersoner som interagerer og deler informasjon med og om hverandre. Kundene i B2B-markedet er åpenbart selskaper, men relasjonene som håndterer forretningene består av enkeltpersoner.
 

Aksjetips

Administrator
Hva må kartlegges? Hva må gjøres? Ledelsesutfordringene GDPR gir deg

Som leder står du ansvarlig for at bedriften følger lover og forskrifter, og nå gjelder det EUs nye personvernforordning som trer i kraft i mai 2018. ’To do’-listen involverer både jurister, teknologer og spesialister på (digital) kommunikasjon og strategi, mens mye av kartleggingen kan dere gjøre selv. Gode strategiske GDPR-prosjekter legger grunnlaget for raskere implementeringstid og mindre dobbeltarbeid.
 

Aksjetips

Administrator
GDPR forsinkes igjen – nå er datoen 1. juli

En regel om folkeavstemminger i Liechtenstein innebærer at GDPR ikke vil tre i kraft i Norge før rundt 1. juli. Det opplyser EFTAs visegeneralsekretær til Rett24.

Det er i dag nøyaktig én måned siden Regjeringen la frem sitt forslag til ny personopplysningslov. At EUs frist på 25. mai ikke kommer til å bli nådd har vært klart lenge, selv om Regjeringen klarte å avlevere proposisjonen raskere enn den selv hadde spådd.

Statssekretær i Justisdepartementet, Sveinung Rotevatn (V), sier at målet fortsatt er «så raskt som mulig».
 

Aksjetips

Administrator
Sikkerhetsekspert advarer: Ikke bruk privat datautstyr på jobb

En av tre får bruke privat datautstyr på jobb, viser ny undersøkelse. – Skremmende høyt, sier sikkerhetsekspert, som advarer bedrifter om gigantbøter ved regelbrudd.

Seniorrådgiver Bjarte Malmedal ved Norsk senter for Informasjonssikring (NorSIS) frykter at brudd på den nye personvernloven (GDPR) kan skje av ansatte som jobber med privat utstyr.

– På en rekke norske arbeidsplasser brukes det privat utstyr. Lastes personopplysninger ned på disse, kan det være et brudd på bestemmelsene i GDPR, og da kan virksomheten risikere gigantiske bøter for bruddet, sier Malmedal.
 

Aksjetips

Administrator
Nå trer GDPR i kraft i Norge

Fredag trer EUs nye personvernregler i kraft i Norge. Saftige bøter kan bli resultatet for bedrifter som sluntrer unna.

– Vi er klar. Vi har egentlig vært klar en stund, sier kommunikasjonsrådgiver Guro Skåltveit i Datatilsynet til NTB.

Datatilsynet får et helt nytt regelverk å forholde seg til når EUs personvernforordning, gjerne kalt GDPR, trer i kraft i Norge.
 

Aksjetips

Administrator
Personvern: – Europa er den regulatoriske supermakten i verden

Det store personverneksperimentet er nå i gang, sier sikkerhetsekspert Bruce Schneier. Han mener Europa kan tvinge hele verden til å ta bedre vare på vår private informasjon.

– Europas nye personvernlover er et angrep på overvåkningskapitalisme, sier Bruce Schneier, som i 2015 skrev boken Data and Goliath, en dyster utgreiing om hvor lite kontroll vi har over vårt eget privatliv.
 
Top