PNOR PetroNor E&P ASA

Aksjetips

Administrator
PetroNor E&P ASA (PNOR) er et uavhengig lete- og produksjonsselskap innen olje og gass, fokusert på områder i Afrika sør for Sahara. Selskapet har tilgang på områder i verdensklasse bestående av reserver og produksjon i Kongo-Brazzaville, samt leteområder med stort potensial i Senegal og Gambia. PetroNor har kontorer i Oslo, London og Dubai. (Kilde: PetroNor E&P ASA).

Hjemmeside: www.petronorep.com

Tidligere African Petroleum Corporation Limited (APCL), ble i 2019 slått sammen med PetroNor.
 
Petronor har søkt om notering på hovedlisten.

29.10.2021, 13:54:03
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – PetroNor E&P ASA
Det vises til børsmelding fra PetroNor E&P Limited 27 oktober. Oslo Børs bekrefter å ha mottatt søknad fra PetroNor E&P ASA om opptak til handel på Oslo Børs.
 
03.12.2021, 09:09:28
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra PetroNor E&P Limited om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Expand
 
16.02.2022, 14:25:01
PetroNor E&P Limited - Strykning
Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i PetroNor E&P Limited from fra notering på Euronext Expand. I henhold til Oslo Regelbok II - Utstederreglene pkt. 2.11.2(3), har Oslo Børs den 16. februar 2022 fattet følgende vedtak:

"Aksjene i PetroNor E&P Limited strykes fra notering på Euronext Expand fra og med 24. februar 2022. Siste noteringsdag på Euronext Expand vil være 23. Februar 2022."
 
16.02.2022, 14:27:50
Oslo Børs godkjenner PetroNor E&P ASA for opptak til handel
Oslo Børs har i dag fattet følgende vedtak:

«Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i PetroNor E&P ASA opp til handel på Oslo Børs.

Oslo Børs har innvilget dispensasjon fra kravet om at aksjene skal ha minste kursverdi per aksje på NOK 10 per ved opptak til handel jf. Oslo Regelbok II - Utstederregler, punkt 3.1.4.5 jf. punkt 3.3. Dispensasjon er gitt fordi PetroNor E&P ASA er målselskapet for domisilskifte som PetroNor E&P Limited som i dag handles Euronext Expand gjennomfører.

Det gis også dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Oslo Regelbok II - Utstederregler, punkt 3.1.3.2. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten i selskapet første noteringsdag har bestått i påkrevet periode, men i andre juridiske enheter. Dette skyldes prosessen i PetroNor E&P Limited for å endre domisil fra Australia til Norge hvor PetroNor ASA vil bli morselskap for PetroNor Limited når domisilskiftet er gjennomført.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs. Hvis selskapet ikke oppfyller kravene på Oslo Børs tas selskapet opp til handel på Euronext Expand, forutsatt at opptakskravene på Euronext Expand er oppfylt.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 17. april 2022.»
 
Pressemelding fra Euronext:

PetroNor E&P notert på Oslo Børs

Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, Milan, Paris og Oslo – 28. februar 2022 – I dag er olje- og gasselskapet PetroNor E&P notert på Oslo Børs (ticker: PNOR). Dette er årets andre notering på hovedlisten. Selskapet var tidligere notert på Euronext Expand, men etter domisilskifte fra Australia til Norge, ble selskapet strøket fra notering før det ble notert på hovedlisten.

Selskapet driver med olje og gassleting, -utvikling og -produksjon, og har særlig virksomhet offshore utenfor kysten av Vest-Afrika, i Republikken Kongo, Gambia, Guinea Bissau, Nigeria og Senegal.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 1 kroner per aksje, som ga selskapet en markedsverdi på 1,3 milliarder kroner.
 
Back
Top