Politiet arresterte asylsøkere som kan ha løyet om identiteten

Pluto

Medlem
Politiet i Bergen gikk til aksjon i dag:

Politiet slo til mot innvandrarar dei meiner lyg om identiteten

BERGEN (NRK): I ein aksjon i fem hus arresterte politiet asylsøkjarar som dei meiner har forklart seg falskt om kvifor dei er i landet.

I kraftig vestlandsregn og i skjul av desembermørket omringa fire politifolk eit bustadhus i ein bydel i Bergen. I kjellarbustaden bur to personar som har mellombels lovleg opphald i Norge.

I kjellarbustaden bur to personar som har mellombels lovleg opphald i Norge. Men etterforskarar i politiet meiner mannen og kvinna ikkje er syriske, slik dei hevda då dei kom til Norge.
 

Pluto

Medlem
Slik vil vi ikke ha det! Se artikkel som nylig ble skrevet av Rights.no:

Løgn og verdighet

Vi har et asylsystem som fører til at løgner oppmuntres og belønnes. Asylaktivister, støttegrupper, verger og opposisjonspartier velger å overse løgnen fordi de opplever at det gjør dem til bedre mennesker. En verge fra Sverige kommenterer nå det som lenge har vært en "offentlig hemmelighet", ikke minst at mange enslige mindreårige asylsøkere er voksne.
 

Pluto

Medlem
Og i vårt naboland Sverige, blir det nå avslørt storstilt asylsvindel.

Avsløring i Sverige: Systematisk handel med falske asylhistorier

Sveriges Radio avslører at det foregår systematisk handel med historier som gir asylsøkere opphold.

- Vi fikser det som trengs, lover en person til Sveriges Radio. Mannen står bak en nettside som mot betaling tilbyr falske historier som skal hjelpe asylsøkere å få opphold på feilaktig grunnlag.
 

Pluto

Medlem
Minst 199 asylsøkere mistet oppholdstillatelsen i 2017 etter løgn

Sist måned aksjonerte politiet mot seks personer som fikk oppholdstillatelse fordi de løy om at de var fra Syria. I år har minst 199 asylsøkere blitt avslørt i løgn.

Politiets utlendingsenhet har nå opprettet et eget team som jobber med å avsløre personer som har fått oppholdstillatelse i Norge på feil grunnlag – såkalte tilbakekallingssaker.
 
Top