PROT Protector Forsikring ASA

Aksjetips

Administrator
Protector Forsikring ASA (PROT) er et norsk forsikringsselskap som tilbyr skadeforsikringsprodukter til privat- og næringslivssektoren samt det offentlige gjennom individuelt tilpassede forsikringsdekninger basert på kundenes totale behov for skadeforsikring.

Hjemmeside: www.protectorforsikring.no
 
Børsmelding:

23.01.2018 07:30
Protector Forsikring ASA, 20% vekst i 2018

Ettersom 1. januar forfallet er av vesentlig betydning for Protector Forsikring gis markedet her en oppdatering på utviklingen i selskapets premieinntekter.

Første kvartal i 2018 er sterkere enn samme kvartal i 2017 og selskapet forventer en total premievekst for hele virksomheten i 2018 på 20% inkludert en positiv valutaeffekt.

Selskapet opplevde også sterk premievekst i Q4-2017. Brutto forfalt premie beløp seg til MNOK 540, en vekst på 38% sammenlignet med Q4 2016. Brutto forfalt premie i 2017 var MNOK 4,163, en vekst på 21% sammenlignet med 2017.

Ytterligere informasjon og en mer detaljert guiding vil bli gitt den 2. februar i forbindelse med fremleggelsen av foreløpig årsresultat.
 
Back
Top