QFUEL Quantafuel AS

Aksjetips

Administrator
Quantafuel AS (QFUEL) utvikler teknologi som bidrar til å løse det globale avfallsproblemet. I samarbeid med dedikerte partnere oppnås målet om bærekraftig avfallshåndtering og resirkulering av lavkvalitet plastavfall. Gjennom kjemisk resirkulering av plastavfall produseres en verdifull kjemisk råvare som kan benyttes til produksjon av ny plast og lavkarbon drivstoff. Quantafuel bidrar til å gjøre plast til et sirkulært produkt som kan forbli i verdikjeden og som ikke tapes til forbrenning eller deponeres.

Hjemmeside: www.quantafuel.com
 
30.01.2024, 08:07:19
Mottatt søknad om strykning

Oslo Børs har mottatt søknad fra Quantafuel AS om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo.
 
05.02.2024, 15:16:08

Quantafuel AS - Strykning​

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Quantafuel AS fra notering på Euronext Growth Oslo. I henhold til Euronext Growth Oslo Regelbok Del II pkt. 3.17.2 (2), har Oslo Børs den 5. februar fattet følgende vedtak: «Aksjene i Quantafuel AS strykes fra notering på Euronext Growth Oslo fra og med 7. februar 2024. Siste noteringsdag vil være 6. februar 2024»
 
Back
Top