QUEST Questback Group

09.08.2021, 08:07:58
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Questback Group AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra Questback Group AS om opptak til handel på Euronext Growth.
 
19.08.2021, 13:22:40
Euronext Growth – Vedtak om opptak til handel – Questback Group AS

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth 23. august 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: Questback Group AS
Ticker: QUEST
ISIN: NO0011019119
 
06.12.2023, 11:28:47
Mottatt søknad om strykning

Oslo Børs har mottatt søknad fra Questback Group AS om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo.
 
21.12.2023, 12:27:59

Questback Group AS - Strykning​

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene Questback Group AS fra notering på Euronext Growth Oslo. I henhold til Regelbok II pkt. 3.17.2 (2) har Oslo Børs den 21. desember 2023 fattet følgende vedtak: «Aksjene i Questback Group AS strykes fra notering på Euronext Growth Oslo med virkning fra 21. februar 2024. Siste noteringsdag vil være 20.februar 2024.»
 
Back
Top