QUEST Questback Group

Aksjetips

Administrator
09.08.2021, 08:07:58
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Questback Group AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra Questback Group AS om opptak til handel på Euronext Growth.
 

Aksjetips

Administrator
19.08.2021, 13:22:40
Euronext Growth – Vedtak om opptak til handel – Questback Group AS

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth 23. august 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: Questback Group AS
Ticker: QUEST
ISIN: NO0011019119
 
Top