RAKP RAK Petroleum plc

Aksjetips

Administrator
RAK Petroleum plc (RAKP) is an oil and gas investment company whose principal holdings are 44.94 percent of DNO ASA and 33.33 percent of Foxtrot International LDC. DNO ASA is an Oslo Bors - listed oil and gas operator active in the Middle East and the North Sea. Foxtrot International LDC's principal asset is a 27.27 percent interest in and operatorship of an exploration and production block offshore Côte d'Ivoire that contains the two largest gas fields in that country. (Source: RAK Petroleum plc).

Hjemmeside: www.rakpetroleum.uk

RAKa
 

Aksjetips

Administrator
01.09.2022, 10:46:32
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra RAK Petroleum plc om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
30.09.2022, 12:44:51
RAK Petroleum plc - Strykning

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i RAK Petroleum plc fra notering på Oslo Børs. I henhold til Regelbok II pkt. 2.11.2 (3), har Oslo Børs den 30. september 2022 fattet følgende vedtak:
"Aksjene i RAK Petroleum plc strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 21. oktober 2022.

Strykningen er betinget av at samtlige vilkår for start av Mandatory Voluntary Liquidation er oppfylt, slik nærmere beskrevet i børsmeldinger publisert 22. august 2022, 21. september 2022 og 30. september 2022.

Siste noteringsdag vil være 20. oktober 2022."
 
Top