RANA Rana Gruber AS

Aksjetips

Administrator
Rana Gruber AS (RANA) er en bærekraftig utvinner og leverandør av jernmalm, etablert i 1964 og med drift som er basert på mer enn 200 års gruveerfaring. Selskapets produkter er basert på egne naturlige mineralressurser, som oppgraderes og skreddersys for forskjellige applikasjoner i en rekke industrier, inkludert stålprodusenter og kjemisk industri. Rana Gruber har rundt 300 ansatte og en produksjonskapasitet på 1,8 millioner tonn jernmalmkonsentrat og spesialprodukter. (Kilde: Rana Gruber AS).

Hjemmeside: Investors - Rana Gruber
 

Aksjetips

Administrator
12.01.2022, 16:39:03
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs
Oslo Børs har mottatt søknad fra Rana Gruber AS om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs.
 
Top