SALM SalMar ASA

Aksjetips

Administrator
SalMar ASA er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 % av Scottish Seafarms Ltd.

Hjemmeside: www.salmar.no
 
DNB Markets nedgraderer Salmar til hold fra kjøp, mens kursmålet på aksjen oppjusteres til 270 kroner fra 260 kroner.

- Rapporten var, med unntak for enkelte biologiskeutfordringer i UK og på Island, solid i alle ledd og vi har i etterkant løftetestimert EPS for 2017 med 6,5 prosent. Utsikter til lavere volum enn ventet fra UK i 2018, gjør imidlertid at vi samtidig har tatt estimert EPS for neste år ned med i underkant av 1 prosent, skriver meglerhuset i sin morgenrapport.

Nordea Markets oppgraderer Salmar til hold fra salg.

- I denne rapporten erklærer vi at Salmar har kommet seg etter de alvorlige biologiske utfordringene, noe som understrekes av at selskapet nå er blant de beste i bransjen med en margin på 23,6 kroner pr kilo, skriver Nordea Markets.

Dette fremgår av meldinger fra TDN Finans i dag.
 
Innsidesalg i SalMar, IR-ansvarlig selger alle sine aksjer:


20.11.2017 14:17
Meldepliktig transaksjon i henhold til verdipapirhandellovens § 4-2


Runar Sivertsen har 20.11.2017 solgt 1 874 aksjer i SalMar ASA til pris NOK 254,6574 pr. aksje.

Etter transaksjonen eier Runar Sivertsen ingen aksjer og 1 718 RSU-rettigheter i SalMar ASA.
 
04.01.2018 09:05
SalMar - Q4 2017 Trading update

Slaktevolum for Q4 2017 ble:

Oppdrett Midt-Norge (1 000 tgw): 26,89
Oppdrett Nord-Norge (1 000 tgw): 13,06
Totalt Q4 2017 (1 000 tgw): 39,95

Fullstendig rapport for Q4 2017 vil bli offentliggjort 15. februar 2018 klokken 06:30 CET
 
Laksegründer Gustav Witzøe kjøper ut Bjørn Flatgård fra investeringsselskapet Kverva, og slipper å møte den tidligere Salmar-styrelederen i retten.

Eks-styreleder vil selge aksjer i Salmar for 388 mill. - E24 Aksjelive

Tidligere Salmar-styreleder Bjørn Flatgård vil selge aksjer i lakseselskapet for hundrevis av millioner. Gjennom sitt investeringsselskap Glomar vurderer Flatgård å selge aksjer i Salmar til rundt 388 millioner kroner, skriver selskapene i en børsmelding tirsdag ettermiddag.
 
Børsmelding:

20.06.2018, 23:00:41
SalMar - Kjøp av ny kapasitet på auksjon over akvakulturtillatelser

Auksjonen over ny kapasitet for akvakulturtillatelser i regi av Nærings- og fiskeridepartementet ble avsluttet i dag.

På nevnte auksjon har SalMar kjøpt totalt 2 132 tonn i ny MTB kapasitet til totalt NOK 363,1 millioner. Kapasiteten fordeler seg med 443 tonn i
produksjonsområde 7, med totalt vederlag NOK 92,5 millioner. Resterende volum på 1 689 tonn fordeler seg på produksjonsområdene 10-13, med et samlet vederlag på NOK 270,6 millioner.
 
SalMar knaller til

SalMar melder om et resultat etter skatt på 936,0 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 989,8 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble 1.205,3 millioner kroner, sammenlignet med 1.295,3 millioner kroner året før.
 
Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Ocean Farming sin lokalitet Håbranden. Lokaliteten ble utslaktet i januar i år.
 
Børsmelding:

17.03.2020 15:00:01:
SalMar stopper utbyttet for 2019

Styret i SalMar ASA har i dag besluttet, at det i den kritiske situasjonen samfunnet er i, at det annonserte utbyttet på 2,37 milliarder NOK for 2019 ikke skal utbetales som tidligere foreslått. Beslutningen er tatt etter grundige vurderinger av styret og administrasjonen på bakgrunn av den usikkerheten som nå råder knyttet til spredningen av koronaviruset og de konsekvensene det kan ha for hele verdikjeden og en rekke lokalsamfunn langs kysten.

Styret i SalMar er opptatt av å ta de grep som er nødvendige for å sikre selskapet fremover både operasjonelt, strategisk og finansielt. Produksjon og leveranse av mat er en samfunnskritisk virksomhet og må vernes på alle måter. Styret og selskapet gir nå høyeste prioritet til arbeidet med å gjennomføre nødvendige tiltak i en situasjon med stor usikkerhet.

Det er videre viktig for styret å sikre at SalMar er i posisjon til å ta strategiske muligheter som vil komme i tiden fremover, herunder havbasert
oppdrett. Dette for å posisjonere selskapet for fortsatt videre vekst og for å sikre fortsatt solid avkasting til aksjonærene over tid.

I den gjeldende situasjonen mener styret at det å ikke utbetale utbytte, er et riktig tiltak for å ivareta både samfunnets og aksjonærenes interesser.

SalMar har en sterk balanse og lav gjeldsandel. Styrets nye forslag til utbytte er derfor utelukkende knyttet til den nasjonale og globale unntakssituasjon som er oppstått og innebærer ingen endring av den generelle utbyttepolitikken, med forutsigbar utbetaling av overskuddslikviditet som fundament.

SalMar jobber nå for å sikre våre kanaler slik at vårt fantastiske bærekraftige produkt når ut til kunder over hele verden.
 
Back
Top