SALME Salmon Evolution ASA

Aksjetips

Administrator
Salmon Evolution ASA (SALME) er et landbasert lakseoppdrettsselskap som har sin første produksjonsfasilitet under bygging på Indre Harøy i Norge. Salmon Evolution Holding legger vekt på rasjonell drift, optimal fiskevelferd og minst mulig påvirkning på miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst og kortere produksjonstid. (Kilde: Salmon Evolution Holding AS).

Hjemmeside: Investor - salmonevolution.no
 
02.07.2021, 08:50:29
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra Salmon Evolution ASA om overføring av aksjer tatt opp til handel på Euronext Growth til Oslo Børs, alternativt Euronext Expand.
 
07.07.2021, 09:56:31
Oslo Børs - Vedtatt overføring av notering fra Euronext Growth til Oslo Børs – Salmon Evolution ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Salmon Evolution ASA opp til notering på Oslo Børs.

Det er gitt dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Regelbok II for Oslo Børs og Euronext Expand punkt 3.1.3.1, jf. punkt 3.1.3.2. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 5. september 2021.
 
09.07.2021, 08:53:44
Salmon Evolution ASA – First day of trading on Oslo Børs

Reference is made to the stock exchange announcement on 8 July 2021 by Salmon Evolution ASA (“Salmon Evolution” or the "Company") regarding approval and publication of prospectus and transfer of listing from Euronext Growth (Oslo) to Oslo Børs.

As of today, 9 July 2021, the shares in Salmon Evolution start trading on Oslo Børs.

Mr Håkon André Berg, CEO of Salmon Evolution comments:
“It is with great pleasure that we finish off a very active first half with the listing on Oslo Børs. We want to express our sincere gratitude to our shareholders, banks, suppliers, partners and employees for the strong support while we steadily approach completion of Indre Harøy phase 1 and at the same time having started our international expansion.

The Company has prepared a short video in connection with the Oslo Børs listing which can be found at
.
 
Back
Top