SALME-ME Salmon Evolution Holding AS

Aksjetips

Administrator
Salmon Evolution Holding AS (SALME-ME) er et landbasert lakseoppdrettsselskap som har sin første produksjonsfasilitet under bygging på Indre Harøy i Norge. Salmon Evolution Holding legger vekt på rasjonell drift, optimal fiskevelferd og minst mulig påvirkning på miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst og kortere produksjonstid.

Hjemmeside: www.salmonevolution.no
 
Top