SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda

Aksjetips

Administrator
Seacrest Petroleo Bermuda Limited (SEAPT) is an independent oil and gas production company with integrated onshore fields in Brazil with 1.2bn boe in place. Current production is 7,000 bbl/d which is expected to triple by 2025. The Company has exclusive control over its infrastructure, continuously from field production to offshore tanker loading terminal, allowing for cost-effective operations, and enabling direct access to markets for its premium grade products. The Company has offices in Bermuda, Oslo and Brazil. (Soruce: Seacrest Petroleo Bermuda Limited).

Hjemmeside: Seacrestpetroleo
 
09.02.2023, 08:29:25
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – Seacrest Petroleo Bermuda Limited
Oslo Børs har mottatt søknad fra Seacrest Petroleo Bermuda Limited om opptak til handel på Oslo Børs, alternativt Euronext Expand. Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess.

Selskapsinformasjon:
Navn: Seacrest Petroleo Bermuda Limited
Ticker: SEAPT
ISIN: BMG7947V1211
 
13.02.2023, 15:17:02
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Seacrest Petroleo Bermuda Limited

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Seacrest Petroleo Bermuda Limited, opp til handel på Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 8. mai 2023.
 
20.02.2023, 17:24:38
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Seacrest Petroleo Bermuda Limited

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Seacrest Petroleo Bermuda Limited, opp til handel på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om minste kursverdi per aksje på minst NOK 10, jf. Oslo Regelbok II punkt 3.1.4.5. Dispensasjonen gis på bakgrunn av en helhetsvurdering, herunder at selskapet har innkalt til en ekstraordinær generalforsamling for å vedta en aksjespleis for potensielt å øke kursverdien på aksjene over NOK 10, etter opptak til handel. Oslo Børs anser dispensasjonen fra noteringskravet om minste kursverdi per aksje på NOK 10, å være i allmennhetens og investorenes interesse.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Hvis selskapet ikke oppfyller kravene på Oslo Børs tas selskapet opp til handel på Euronext Expand, forutsatt at opptakskravene på Euronext Expand er oppfylt.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 8. mai 2023.
 
Back
Top