SDRL Seadrill Limited

Aksjetips

Administrator
Seadrill Limited (SDRL) er en ledende offshore boreriggselskap som utnytter avansert teknologi til å åpne olje- og gassressurser for klienter i harde- og milde lokasjoner verden over. Seadrills høykvalitets og teknologisk avanserte flåte dekker alle aktivaklasser, hvilket gir selskapets erfarne mannskap mulighet til å utføre sine operasjoner i alt fra grunne- til ultradype vannmiljøer. (Kilde Seadrill Limited).

Hjemmeside: www.seadrill.com
 
Børsmelding:

16.12.2017 15:25
SDRL - Seadrill Announces Updated Business Plan

Hamilton, Bermuda, December 16, 2017 - On September 12, 2017, Seadrill Limited
("Seadrill" or the "Company") filed a Form 6K, attached to which as Exhibit
99-1 was a presentation which included the Company's business plan. In the
ordinary course of business, Seadrill has prepared an updated business plan,
which is attached hereto.

Also, on December 15, 2017, the Company filed a revised disclosure statement
with the court overseeing its chapter 11 cases in the Southern District of
Texas. The revised disclosure statement includes valuation and liquidation
analyses prepared by the Company and its advisors and can be viewed at
https://www.primeclerk.com/SeadrillAmendedDS.

This press release is not intended to be, and should not in any way be construed
as, a solicitation of votes of bondholders or other investors regarding the
chapter 11 plan.

Vedlegg til børsmelding:
Business Plan Update
http://hugin.info/135817/R/2156625/828834.PDF
 
Oppsiktsvekkende Seadrill-melding - hegnar.no

Seadrill har kommet med oppsiktsvekkende opplysninger i en melding til konkursdomstolen i Texas.

Seadrill sendte fredag kveld en melding til konkursdomstolen med oppsiktsvekkende opplysninger om resultatet av nye forhandlinger rundt refinansieringen av selskapet. Ifølge DN fremgår det av rettsdokumentet at:

«Partene arbeider mot å nå en endelig enighet om betingelsene i avtalen i løpet av neste uke».
 
Børsmelding:

23.07.2018, 14:38:54
Vedtak om strykning av Seadrill Ltd. fra notering på Oslo Børs

Oslo Børs har i dag truffet følgende vedtak:

«Oslo Børs anser at aksjene og obligasjonene til Seadrill Ltd. og tilknyttede finansielle instrumenter ikke lenger er egnet for notering på Oslo Børs, og har vedtatt å stryke de finansielle instrumentene fra notering, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1, obligasjonsreglene punkt 8.1 og børsloven § 25 (1) og Warrant- og ETN reglene punkt 3.1, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1.

Følgende finansielle instrumenter vil dermed strykes fra Oslo Børs fra 25. juli 2018. Siste noteringsdag vil være 24. juli 2018:

Aksjene til Seadrill Ltd. med ISIN BMG7945E1057
Obligasjonene til Seadrill Ltd. med ISIN NO0010705791
ETN BULL SDRL X2 ND with ISIN NO0010787849.»
 
Børsmelding:

25.07.2018, 15:27:51
Oslo Børs - Seadrill Limited - Nytt selskap til notering / New security will be listed 26.07.2018

Det vises til tidligere meldinger fra selskapet vedrørende notering av Seadrill Limited på Oslo Børs.

Seadrill Limited er klassifisert som "10101010Oil & Gas Drilling" i GICS (Global Industry Classification Standard)

Reference is made to earlier announcements from the
company related to listing of (Selskapsnavn) on Oslo Børs.

Seadrill Limited is classified as "10101010 Oil & Gas Drilling" in GICS (Global Industry Classification Standard)

Nytt selskap til notering / New security will be listed 26.07.2018:

Navn / Name: Seadrill Limited
Ticker: SDRL
Instrument ID: 1304153
ISIN: BMG7998G1069
Segment: OBNW
MIC kode: XOSL
Instrument Type: Share (SH)
Hjemstat / Country of register: NO - NORWAY
Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Børsstørrelse (EMS) / Exchange Market Size (EMS): 50
Tick Size Tabell / Tick Size Table: OBEQ_PT_9000 - Average Daily Number of Trades (ADNT) larger than 9000
Pålydende / Face value: USD 0,10
Antall aksjer som tas opp til notering / Number of shares for listing: 100,000,000
 
John Fredriksens riggselskap stiger kraftig på Oslo Børs mandag. Ved 11-tiden er aksjen opp rundt ni prosent til rett over 80 kroner.

Ifølge analytiker Kim André Uggedal i SEB, skyldes oppgangen oppdateringen fredag der det ble foreslått å gjøre visse endringer i selskapets obligasjonslån, etterfulgt av et tilbakekjøp på 340 millioner dollar.
 
Aksjen til det kriserammede riggselskapet Seadrill er mer enn halvert etter helgens nyheter om en redningsplan som kun gir smuler til dagens aksjonærer, et fall som også har truffet mange småinvestorer.
 
Trygve Hegnar, leder:
For noen dager siden frarådet vi våre lesere å røre riggselskapet Seadrill. Kurssvingningene var for store, og selskapet var vinner den ene dagen, og taperen dagen etter. Mandag var Seadrill-aksjen ned 50 prosent og fortsatte ned 27 prosent tirsdag, og det blir hipp som happ om kursen burde være 25 øre (som SEB mener) eller 3 kroner.

Verdsettelsen er uansett ellevill, og sist fredag var markedsverdien, gitt at den planlagte Chapter 11-prosessen går igjennom hos domstolen i Houston i Texas, 250 milliarder kroner. Derfor falt aksjen som en sten mandag.
 
25.04.2022, 10:54:56
Vedtak om strykning av Seadrill Limited fra notering på Oslo Børs

Oslo Børs har i dag truffet følgende vedtak:

«Oslo Børs anser at aksjene til Seadrill Limited ikke lenger er egnet for notering på Oslo Børs, og har vedtatt å stryke aksjene i Seadrill Limited fra notering, jf. Oslo Regelbok II punkt 2.11.2.

Aksjene til Seadrill Limited med ISIN BMG7998G1069 vil strykes fra og med 27. april 2022. Siste noteringsdag vil være 26. april 2022»
 
Pressemelding fra Euronext:

Seadrill notert på Euronext Expand Oslo

Oslo – 28. april 2022 – I dag er boreselskapet Seadrill (ticker: SDLR) tatt opp til handel på Euronext Expand Oslo. Dette er årets åttende notering ved Oslo Børs og den 25. noteringen i Euronext.

Seadrill er et av verdens største selskap innen oljeboring. Selskapet har en bred flåte bestående av jakuper, semier og drillskip. Selskapet eier og/eller opererer i dag 35 borerigger.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 265,40 kroner per aksje, og selskapet hadde en markedsverdi på rundt 13,9 milliarder kroner, tilsvarende 1508 millioner dollar1.

I en innspilte kommentarer, sier Simon Johnson, administrerende direktør i Seadrill:

– I dag markerer nok en milepæl i Seadrills ambisjon om å sette standarden innen offshoreboring. Vi er glade for å bli notert på Euronext Expand.
 
13.10.2022, 14:51:58
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Expand til Oslo Børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra Seadrill Limited om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Expand til Oslo Børs.
 
10.11.2022, 09:00:27
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Seadrill Limited

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Seadrill Limited opp til sekundærnotering på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at Selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.3.2 jf. punkt 3.1.3.2 (3). Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 10. januar 2023.
 
Pressemelding fra Euronext:

Seadrill transfers to Oslo Børs’ main market

Oslo – 17 November 2022 – Oslo Børs, part of Euronext Group, today congratulates the offshore drilling company Seadrill with its transfer from Euronext Expand Oslo to the main market (ticker: SDRL). This is the 12th transfer on Oslo Børs so far this year.

Seadrill is a deepwater drilling contractor for the petroleum industry. The company has a versatile fleet including drillships, jack-ups and semi-submersibles fit for shallow to ultra-deepwater areas. Seadrill owns or operates 30 drilling rigs in total.

At opening, the share price of Seadrill was set at NOK 325 per share, based on the price on Euronext Expand Oslo at closing on 16 November. This corresponds to a market capitalisation of approximately NOK 16.3 billion on the day of listing.

Simon Johnson, Seadrill Chief Executive Officer, commented: “We are pleased to finalise our uplisting from the Euronext Expand to the main market at Oslo Børs, completing our goal of being listed on two major exchanges within 2022. We have a long association with Oslo Børs and look forward to building on our relationships with investors and public markets in Norway.”
 
30.04.2024, 09:29:34
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra Seadrill Limited om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 
Back
Top