SDRL Seadrill Limited

Aksjetips

Administrator
Seadrill Limited (SDRL) er en internasjonal boreentreprenør som tilbyr tjenester innen bore- og brønntjenester. Seadrills flåte består av halvt nedsenkbare og oppjekkbare borerigger, boreskip og tenderrigger. Selskapet har ca. 7000 ansatte fra 25 forskjellige nasjoner og opererer i 15 land på fem kontinent.

Hjemmeside: www.seadrill.com
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

16.12.2017 15:25
SDRL - Seadrill Announces Updated Business Plan

Hamilton, Bermuda, December 16, 2017 - On September 12, 2017, Seadrill Limited
("Seadrill" or the "Company") filed a Form 6K, attached to which as Exhibit
99-1 was a presentation which included the Company's business plan. In the
ordinary course of business, Seadrill has prepared an updated business plan,
which is attached hereto.

Also, on December 15, 2017, the Company filed a revised disclosure statement
with the court overseeing its chapter 11 cases in the Southern District of
Texas. The revised disclosure statement includes valuation and liquidation
analyses prepared by the Company and its advisors and can be viewed at
https://www.primeclerk.com/SeadrillAmendedDS.

This press release is not intended to be, and should not in any way be construed
as, a solicitation of votes of bondholders or other investors regarding the
chapter 11 plan.

Vedlegg til børsmelding:
Business Plan Update
http://hugin.info/135817/R/2156625/828834.PDF
 

Aksjetips

Administrator
Oppsiktsvekkende Seadrill-melding - hegnar.no

Seadrill har kommet med oppsiktsvekkende opplysninger i en melding til konkursdomstolen i Texas.

Seadrill sendte fredag kveld en melding til konkursdomstolen med oppsiktsvekkende opplysninger om resultatet av nye forhandlinger rundt refinansieringen av selskapet. Ifølge DN fremgår det av rettsdokumentet at:

«Partene arbeider mot å nå en endelig enighet om betingelsene i avtalen i løpet av neste uke».
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

23.07.2018, 14:38:54
Vedtak om strykning av Seadrill Ltd. fra notering på Oslo Børs

Oslo Børs har i dag truffet følgende vedtak:

«Oslo Børs anser at aksjene og obligasjonene til Seadrill Ltd. og tilknyttede finansielle instrumenter ikke lenger er egnet for notering på Oslo Børs, og har vedtatt å stryke de finansielle instrumentene fra notering, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1, obligasjonsreglene punkt 8.1 og børsloven § 25 (1) og Warrant- og ETN reglene punkt 3.1, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1.

Følgende finansielle instrumenter vil dermed strykes fra Oslo Børs fra 25. juli 2018. Siste noteringsdag vil være 24. juli 2018:

Aksjene til Seadrill Ltd. med ISIN BMG7945E1057
Obligasjonene til Seadrill Ltd. med ISIN NO0010705791
ETN BULL SDRL X2 ND with ISIN NO0010787849.»
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

25.07.2018, 15:27:51
Oslo Børs - Seadrill Limited - Nytt selskap til notering / New security will be listed 26.07.2018

Det vises til tidligere meldinger fra selskapet vedrørende notering av Seadrill Limited på Oslo Børs.

Seadrill Limited er klassifisert som "10101010Oil & Gas Drilling" i GICS (Global Industry Classification Standard)

Reference is made to earlier announcements from the
company related to listing of (Selskapsnavn) on Oslo Børs.

Seadrill Limited is classified as "10101010 Oil & Gas Drilling" in GICS (Global Industry Classification Standard)

Nytt selskap til notering / New security will be listed 26.07.2018:

Navn / Name: Seadrill Limited
Ticker: SDRL
Instrument ID: 1304153
ISIN: BMG7998G1069
Segment: OBNW
MIC kode: XOSL
Instrument Type: Share (SH)
Hjemstat / Country of register: NO - NORWAY
Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Børsstørrelse (EMS) / Exchange Market Size (EMS): 50
Tick Size Tabell / Tick Size Table: OBEQ_PT_9000 - Average Daily Number of Trades (ADNT) larger than 9000
Pålydende / Face value: USD 0,10
Antall aksjer som tas opp til notering / Number of shares for listing: 100,000,000
 

Aksjetips

Administrator
John Fredriksens riggselskap stiger kraftig på Oslo Børs mandag. Ved 11-tiden er aksjen opp rundt ni prosent til rett over 80 kroner.

Ifølge analytiker Kim André Uggedal i SEB, skyldes oppgangen oppdateringen fredag der det ble foreslått å gjøre visse endringer i selskapets obligasjonslån, etterfulgt av et tilbakekjøp på 340 millioner dollar.
 
Top