Seaway 7 ASA

Aksjetips

Administrator
Seaway 7 ASA (SEAW7) Som globalt ledende innenfor levering av løsninger for bygging av bunnfaste havvindparker tilbyr Seaway 7 installasjonstjenester knyttet til fundamenter, transformatorstasjoner, undervannskabler og turbiner samt tungtransport innenfor fornybarsektoren.. (Kilde: Seaway 7 ASA).

Hjemmeside: Investors - Seaway 7

Tidligere navn og børsticker: OHT ASA (OHT)
 
Sist redigert:
02.05.2023, 16:40:02
Mottatt søknad om strykning

Oslo Børs har mottatt søknad fra Seaway 7 ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo.
 
10.05.2023, 11:24:20
Seaway 7 ASA - Strykning

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Seaway 7 ASA, fra notering på Euronext Growth Oslo. I henhold til Euronext Growth Regelbok II Oslo pkt. 3.17.2 (2), har Oslo Børs den 10. mai 2023 fattet følgende vedtak:

«Aksjene i Seaway 7 ASA strykes fra notering på Euronext Growth Oslo fra og med 12. mai 2023.

Siste noteringsdag vil være 11. mai 2023.»
 
Back
Top