Sevan Drilling Limited

Aksjetips

Administrator
Sevan Drilling Limited (SEVDR) er en internasjonal boreentreprenør som spesialiserer seg på boring på ultra dypt vann.

Hjemmeside: www.sevandrilling.com


Selskapet et p.t. suspendert fra handel på Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

23.07.2018, 14:41:41
Vedtak om strykning av Sevan Drilling Ltd. fra notering på Oslo Børs

Oslo Børs har i dag truffet følgende vedtak:

«Oslo Børs anser at aksjene i Sevan Drilling Ltd. ikke lenger er egnet for notering på Oslo Børs, og har vedtatt å stryke aksjene fra notering, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1 og børsloven § 25 (1).

Aksjene i Sevan Drilling Ltd. med ISIN BMG8070J1099 strykes derfor fra notering på Oslo Børs fra og med 25. juli 2018. Siste noteringsdag vil være 24. juli 2018.»
 
Top