SIKRI Sikri Holding AS

Aksjetips

Administrator
Sikri Holding AS (SIKRI) er et softwareselskap som spesialiserer seg på å levere gode digitale løsninger mot det offentlige i Norden. Sikri har sitt utspring fra historisk å ha levert den beste digitale løsningen for sak- og arkivsystemer mot det offentlige, til å levere brede softwareløsninger. Sikri tilbyr komplette løsninger for skytjenester, konvertering og avlevering av databaser og dokumenter, samt byggesaksområdet eByggesak, kart- og matrikkel.

Hjemmeside: www.sikri.no
 

Aksjetips

Administrator
Utdrag av pressemelding fra Oslo Børs i dag 15.07.2020:

Sikri sikrer seg vekstkapital

Sikri er det tredje IT-selskapet som debuterer på Børsen i juli.


– Som børsnotert selskap vil tilgangen til kapital og evnen til å gjøre M&A styrkes betydelig. Vi velger å børsnotere for å vokse fortere både organisk og uorganisk, sier Nicolay Moulin, CEO i Sikri.

Sikri leverer digitale løsninger mot det offentlige i Norden. Nå ønsker softwareselskapet å vokse, og har hentet 150 millioner i en aksjeemisjon i forbindelse med børsnoteringen.

Korona-situasjonen har satt stor fart på digitalisering i Norge, og behovet for heldigitaliserte og intelligente saks-arkivløsninger er stort, mener Moulin:

– Sikri er et selskap som skal være best på å forstå offentlig sektorers behov og jobbe innovativt sammen med dem for å utvikle smartere og bedre tjenester. Disse tjenestene skal bidra til fornyelse og digitalisering av offentlig sektor, sier Moulin.

IT er blant sektorene som vokser raskest på Oslo Børs. Solid kursoppgang, sammen med en strøm av nye selskaper, har sendt markedsverdien av IT-aksjene til værs. Så langt i år det blitt notert fire nye IT-selskaper. Tre av dem har debutert på Børsen i juli.
 

Aksjetips

Administrator
06.05.2022, 14:38:43
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs
Oslo Børs har mottatt søknad fra Sikri Holding AS om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
22.06.2022, 09:18:56
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Sikri Holding ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Sikri Holding ASA opp til handel på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at Selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.3.2 jf. punkt 3.1.3.2 (3). Dispensasjon er gitt fordi selskapets virksomhet har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs. Hvis selskapet ikke oppfyller de øvrige krav på Oslo Børs tas selskapet opp til handel på Euronext Expand, forutsatt at opptakskravene på Euronext Expand er oppfylt.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 5. august 2022.
 
Top