SIKRI Sikri Holding ASA

Aksjetips

Administrator
Sikri Holding ASA (SIKRI) er et nordisk teknologikonsern med mer enn 500 ansatte i Norge og Sverige. Konsernets selskaper skaper sammen verdier for både offentlig sektor, bedrifter og innbyggere gjennom en innovativ måte å forvalte, analysere og skape verdier fra data. Målet er å forbedre offentlig forvaltning, hjelpe private bedrifter med å utvikle sine virksomheter og tilby bedre tjenester til innbyggerne. Basert på offentlige og kommersielle data og med dyp kunnskap om kundenes behov skapes verdier gjennom innovative tjenester og løsninger. (Kilde: Sikri Holding ASA).

Hjemmeside: www.sikri.no
 
Utdrag av pressemelding fra Oslo Børs i dag 15.07.2020:

Sikri sikrer seg vekstkapital

Sikri er det tredje IT-selskapet som debuterer på Børsen i juli.


– Som børsnotert selskap vil tilgangen til kapital og evnen til å gjøre M&A styrkes betydelig. Vi velger å børsnotere for å vokse fortere både organisk og uorganisk, sier Nicolay Moulin, CEO i Sikri.

Sikri leverer digitale løsninger mot det offentlige i Norden. Nå ønsker softwareselskapet å vokse, og har hentet 150 millioner i en aksjeemisjon i forbindelse med børsnoteringen.

Korona-situasjonen har satt stor fart på digitalisering i Norge, og behovet for heldigitaliserte og intelligente saks-arkivløsninger er stort, mener Moulin:

– Sikri er et selskap som skal være best på å forstå offentlig sektorers behov og jobbe innovativt sammen med dem for å utvikle smartere og bedre tjenester. Disse tjenestene skal bidra til fornyelse og digitalisering av offentlig sektor, sier Moulin.

IT er blant sektorene som vokser raskest på Oslo Børs. Solid kursoppgang, sammen med en strøm av nye selskaper, har sendt markedsverdien av IT-aksjene til værs. Så langt i år det blitt notert fire nye IT-selskaper. Tre av dem har debutert på Børsen i juli.
 
06.05.2022, 14:38:43
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs
Oslo Børs har mottatt søknad fra Sikri Holding AS om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs.
 
22.06.2022, 09:18:56
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Sikri Holding ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Sikri Holding ASA opp til handel på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at Selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.3.2 jf. punkt 3.1.3.2 (3). Dispensasjon er gitt fordi selskapets virksomhet har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs. Hvis selskapet ikke oppfyller de øvrige krav på Oslo Børs tas selskapet opp til handel på Euronext Expand, forutsatt at opptakskravene på Euronext Expand er oppfylt.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 5. august 2022.
 
Pressemelding fra Euronext tidligere i dag:

Sikri Holding tar steget opp til hovedlisten

Oslo – 7. juli 2022
– I dag er Sikri Holding (ticker: SIKRI) overført fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs. Dette er årets niende overføring, og det er dermed 211 selskaper som handles på hovedlisten.

Sikri Holding har utviklet seg fra å være spesialisert på programvare og tjenester mot offentlig sektor, til også å bli et ledende selskap innen eiendomsdata, eiendomsteknologi og dataøkonomi i Norden. Selskapet har en portefølje på seks selskaper: Ambita, Sikri AS, Metria AB, VIRDI, Boligmappa og Prognosesenteret.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 15 kroner per aksje, basert på prisen på Euronext Growth ved stenging 6. juli. Det gir selskapet en markedsverdi på om lag 1,4 milliarder kroner.

– Noteringen på Oslo Børs’ hovedliste er en ny, viktig milepæl for Sikri Holding. Vi ble etablert i 2019 og har allerede tatt betydelige steg mot vår ambisjon om å bygge et ledende nordisk økosystem for offentlig forvaltning, eiendomsteknologi og dataanalyse. Framover er sterk organisk utvikling og vår klare strategi om å kjøpe ytterligere virksomheter hovedprioriteter for oss. Vi ser fram til årene som kommer støttet av bedre tilgang til investorer og kapitalmarkedene gjennom noteringen på hovedlisten, sier Nicolay Moulin, administrerende direktør i Sikri Holding.
 
Back
Top