SMCRT SmartCraft ASA

Aksjetips

Administrator
SmartCraft ASA (SMCRT) er den ledende nordiske leverandøren av virksomhetskritiske SaaS-løsninger til SMB bedrifter i byggebransjen. Selskapets forretningsmodell er svært skalerbar, basert på 94 prosent repeterende inntekter og lav churn. Byggebransjen er blant de minst digitaliserte bransjene og representerer et programvaremarked på 10 milliarder kroner i Norden, som i tillegg vokser med over 10 prosent årlig. SmartCrafts løsninger hjelper kunder med å øke produktiviteten, marginene og oppnå maksimal ressursutnyttelse. (Kilde: SmartCraft ASA).

Hjemmeside: Investor relations - SmartCraft
 
Utdrag fra børsmelding:

16.06.2021, 16:38:31
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – SmartCraft ASA

Oslo Børs har mottatt søknad fra SmartCraft ASA om opptak til handel på Oslo Børs. Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess.
 
Børsmelding:

21.06.2021, 10:10:03
Oslo Børs godkjenner SmartCraft ASA for opptak til handel på Oslo Børs

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i SmartCraft ASA opp til handel på Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 20. august 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: SmartCraft ASA
Ticker: SMCRT
ISIN: NO0011008971
 
Pressemelding fra Euronext i formiddag:

SmartCraft noteres på Oslo Børs

Hentet NOK 1,1 milliarder – markedsverdi på NOK 3 milliarder


Oslo – 24. juni 2021 – Euronext gratulerer SmartCraft med noteringen på Oslo Børs i dag (ticker: SMCRT).

SmartCraft er den ledende nordiske leverandøren av programvare til små og mellomsstore bedrifter i byggebransjen. SmartCrafts løsninger hjelper kunder med å øke produktiviteten, marginene og oppnå bedre ressursutnyttelse.

I forkant av børsnoteringen hentet SmartCraft 1,1 milliarder kroner i en aksjeemisjon, der utstedelse av nye aksjer utgjorde 500 millioner kroner og nedsalg av allerede utstedte aksjer 600 millioner kroner. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 1,21 milliarder kroner. Emisjonskursen på 17,80 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 3 milliarder kroner.

– Som et børsnotert selskap med sterk aksjonærbase er vi klare for fortsatt god vekst. Markedspotensialet i Norden har vi beregnet til rundt 10,5 milliarder kroner, og vi er allerede markedsleder her. Vi skal ta vår andel av det økte markedet ved å vokse organisk og gjøre flere oppkjøp. Over tid er ambisjonen å bli den ledende leverandøren av programvare til små og mellomstore bedrifter i byggebransjen i Nordvest-Europa, sier Gustav Line, administrerende direktør i SmartCraft.
 
Back
Top