Solon Eiendom ASA

Aksjetips

Administrator
04.02.2022, 11:18:42
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra Solon Eiendom ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
10.02.2022, 14:10:11
Solon Eiendom ASA - Strykning
Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Solon Eiendom ASA fra notering på Oslo Børs. I henhold til Regelbok II pkt. 2.11.2(3), har Oslo Børs den 10. februar 2022 fattet følgende vedtak: "Aksjene i Solon Eiendom ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 15. februar 2022. Siste noteringsdag vil være 14. februar 2022."
 
Top