Solvang ASA

Aksjetips

Administrator
Solvang ASA (SOLV) er et rederi basert i Stavanger med fokus på LPG. Selskapet har en historie som går tilbake til 1936. Vi opererer og har eierinteresser i 23 LPG skip. I tillegg har vi nybyggingskontrakter for fire 21.000 cbm etylen skip for levering i 2019.

Hjemmeside: www.solvangship.no
 

Aksjetips

Administrator
Byr på Solvang - hegnar.no

I en børsmelding tirsdag har tilbyder besluttet å fremsette et frivillig tilbud på alle utstedte aksjer i Solvang som ikke er eid av Konsortiet mot et kontantvederlag på 30 kroner per aksje på de vilkår og begrensninger som fremgår av Tilbudsdokumentet (som definert under), heter det.
 

Aksjetips

Administrator
Resterende aksjer vil bli tvangsinnløst og det vil bli søkt om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs. Børsmelding:

09.01.2018 15:54
GJENNOMFØRING AV DET FRIVILLIGE TILBUDET PÅ SAMTLIGE AKSJER I SOLVANG ASA

Oslo, 9. januar 2018. Det vises til tidligere meldinger fra Unity Invest AS ("Unity Invest") i forbindelse med Unity Invests frivillig kontanttilbud fremsatt 28. november 2017 ("Tilbudet") på alle utstedte aksjer i Solvang ASA ("Solvang") som ikke er eid av Konsortiet (som definert i meldingene den 13. november 2017 og den 22. desember 2017), og tilbudsdokumentet datert 28. november 2017 ("Tilbudsdokumentet") utarbeidet i forbindelse med Tilbudet. Det vises også til meldingen publisert tidligere i dag, 9. januar 2018, vedrørende endelig resultat og oppfyllelse av samtlige vilkår i Tilbudet.

Oppgjør i Tilbudet mot de aksepterende aksjonærene ble gjennomført i dag, 9. januar 2018. Dette innebærer at Unity Invest har mottatt 1.411.251 aksjer i Solvang som det har blitt mottatt gyldige aksepter for i Tilbudet. Som følge av dette er vilkåret for gjennomføring av transaksjonene omfattet av investeringsavtalen inngått mellom Unity Invest og medlemmene av Konsortiet oppfylt, og overføringen av aksjene i Solvang fra medlemmene i Konsortiet til Unity Invest har blitt initiert. Unity Invest vil, etter at slik overføring av aksjer har blitt gjennomført, eie 23.950.859 aksjer i Solvang (som representerer 97,15 % av aksjene og stemmene i Solvang).

Unity Invest har som intensjon å iverksette en tvangsinnløsning av de gjenværende aksjene i Solvang i henhold til verdipapirhandelloven § 6-22, jf allmennaksjeloven § 4-25. Se punkt 5.9 i Tilbudsdokumentet for nærmere informasjon. Det er videre påtenkt at Solvang skal søke om strykning av dets aksjer fra Oslo Børs etter at tvangsinnløsningen er gjennomført. Ytterligere informasjon vedrørende tvangsinnløsningen og strykningsprosessen vil bli gitt på et senere tidspunkt.
 

Aksjetips

Administrator
24.01.2018 08:18
OSLO BØRS - SUSPENDED

See announcement regarding SOLV on the 23.01.2018 concerning the compulsory acquisition of the company's shares.Oslo Børs has decided to suspend the shares and all orders have been withdrawn. This has been done to avoid incorrect registration of orders and trades in a situation where the company will no longer have any shares outstanding for trading. If a notification requirement for a member appears, Oslo Børs must be contacted for advice.
 

Aksjetips

Administrator
26.01.2018 13:18
Mottatt søknad om strykning

Oslo Børs har mottatt søknad fra Solvang ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
31.01.2018 14:00
Vedtak om strykning av Solvang ASA fra notering på Oslo Børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra Solvang ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs. I henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4) jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1) har Oslo Børs i dag fattet følgende vedtak:

«Aksjene i Solvang ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 1. februar 2018. Siste noteringsdag vil være i dag 31. januar 2018.»
 
Top