MORG Sparebanken Møre

Aksjetips

Administrator
Sparebanken Møre (MORG) har hovedkontor i Ålesund. I alt 30 kontorer ivaretar bankens kunderettede virksomhet på Nordvestlandet. Konsernet Sparebanken Møre er sammensatt av morbanken og tre heleide datterselskap.

Hjemmeside: www.sbm.no
 
Top