SOR Sparebanken Sør

Aksjetips

Administrator
Sparebanken Sør (SOR) er et uavhengig og selvstendig finanskonsern med virksomhet innenfor bank, verdipapirvirksomhet og eiendomsmegling. Banken er den 6. største norskeide banken med over kr. 110 mrd. i forvaltningskapital. Banken har sitt hovedkontor i Kristiansand og har om lag 430 årsverk ansatt i banken. Banken betjener personmarked, næringsliv og offentlig sektor i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Rogaland og har i tillegg et landsdekkende kundesegment, KNIF.

Hjemmeside: www.sor.no
 
Top