SBTE Sparebanken Telemark

Aksjetips

Administrator
Sparebanken Telemark (SBTE) er en selvstendig regional sparebank tilknyttet SpareBank 1 Gruppen. Sparebanken Telemark har sin forretningsadresse i Porsgrunn. Konsernet har, med sine datterselskaper 187 årsverk og 7 kontorer i Telemark. Konsernet omfatter følgende datterselskaper; EiendomsMegler 1 Telemark AS (51 %), Sparebankgården (100 %) og Tufte Eiendom AS (100%).

Hjemmeside: www.sparebank1.no/nb/telemark/om-oss/investor.html
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

26.09.2018, 10:07:20
Oslo Børs godkjenner Sparebanken Telemark for notering på Oslo Børs

Oslo Børs vedtok å ta egenkapitalbevisene i Sparebanken Telemark opp til notering på Oslo Børs. Det forutsettes at banken før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 10 November 2018.
 
Top