STSU Standard Supply

Aksjetips

Administrator
14.07.2022, 08:31:47
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Standard Supply AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra Standard Supply AS om opptak til handel på Euronext Growth Oslo.
 

Aksjetips

Administrator
20.07.2022, 09:37:33
Euronext Growth Oslo – Vedtak om opptak til handel – Standard Supply AS

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i Standard Supply AS opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth Oslo. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 22. juli 2022.

Selskapsinformasjon:
Navn: Standard Supply AS
Ticker: STSU
ISIN: NO0012547308
 
Top