STATT Statt Torsk AS

Aksjetips

Administrator
Statt Torsk AS (STATT) er et oppdrettsselskap som spesialiserer seg på torskeoppdrett, først og fremst sjøfasen i produksjonssyklusen for oppdrettstorsk. Statt Torsk har siden oppstarten i 2014 hatt en jevn vekst med to vellykkede pilotpartier av oppdrettstorsk. Statt Torsk driver for tiden to sjøbaserte produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden på Stadlandet i Norge, og har som mål å åpne fire nye anlegg innen 2025, hvoretter Statt Torsk tar sikte på en årlig produksjon på 12.000 tonn torsk. (Kilde: Statt Torsk AS).

Hjemmeside: Investor | Statt Torsk
 
Pressemelding fra Euronext:

Statt Torsk noteres på Euronext Growt

Hentet NOK 115 millioner – Markedsverdi på 415 millioner.


Oslo – 23. april 2021 – Euronext gratulerer Statt Torsk med noteringen på Euronext Growth Oslo i dag (ticker: STATT).

Statt Torsk er et oppdrettsselskap som spesialiserer seg på torskeoppdrett, først og fremst sjøfasen i produksjonssyklusen for oppdrettstorsk.

Selskapet har nylig hentet 115 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Emisjonskursen på 2,50 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 415 millioner kroner ved noteringen.

– Forskning og utvikling gjennom mer enn ti år gjør at det nå ligger til rette for at man i Norge kan etablere torskeoppdrett som en egen næring innenfor havbruk. Statt Torsk ble etablert i 2014 og er en pionér på området. Vi gleder oss over å ønske nye aksjonærer, kunder, leverandører og nye kolleger velkommen om bord, sier Gustave Brun-Lie, administrerende direktør i Statt Torsk.
 
19.07.2021, 10:12:04

Incident at Stokkeneset​

In the morning of Sunday 18.07.2021 Statt Torsk AS had an sudden mortality of fish at its facility on Stokkeneset. The mortality was isolated to two of the pens, the 3rd was un-affected. The incident was reported to the Authorities, and investigations started immediately. The incident is considered caused by an external factor. A new notification will be given when the cause, extent of mortality and consequence have been clarified.
 
22.12.2023, 11:33:21
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra Statt Torsk ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo.
 
15.01.2024, 13:16:32

Statt Torsk ASA - Strykning​

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Statt Torsk ASA fra notering på Euronext Growth Oslo. I henhold til Regelbok II pkt. 3.17.2 (2), har Oslo Børs den 15. januar 2024 fattet følgende vedtak: «Aksjene i Statt Torsk ASA strykes fra notering på Euronext Growth Oslo fra og med dato for selskapsrettslig gjennomføring av fusjonen mellom Statt Torsk ASA, Vesterålen Havbruk Statt AS og Vesterålen Havbruk AS. Vedtak om strykning er betinget av at fusjonen med Statt Torsk ASA, Vesterålen Havbruk Statt AS og Vesterålen Havbruk AS selskapsrettslig gjennomføres.»
 
Back
Top