STATT Statt Torsk AS

Aksjetips

Administrator
Statt Torsk AS (STATT) er et oppdrettsselskap som spesialiserer seg på torskeoppdrett, først og fremst sjøfasen i produksjonssyklusen for oppdrettstorsk. Statt Torsk har siden oppstarten i 2014 hatt en jevn vekst med to vellykkede pilotpartier av oppdrettstorsk. Statt Torsk driver for tiden to sjøbaserte produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden på Stadlandet i Norge, og har som mål å åpne fire nye anlegg innen 2025, hvoretter Statt Torsk tar sikte på en årlig produksjon på 12.000 tonn torsk. (Kilde: Statt Torsk AS).

Hjemmeside: Investor | Statt Torsk
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Statt Torsk noteres på Euronext Growt

Hentet NOK 115 millioner – Markedsverdi på 415 millioner.

Oslo – 23. april 2021 – Euronext gratulerer Statt Torsk med noteringen på Euronext Growth Oslo i dag (ticker: STATT).

Statt Torsk er et oppdrettsselskap som spesialiserer seg på torskeoppdrett, først og fremst sjøfasen i produksjonssyklusen for oppdrettstorsk.

Selskapet har nylig hentet 115 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Emisjonskursen på 2,50 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 415 millioner kroner ved noteringen.

– Forskning og utvikling gjennom mer enn ti år gjør at det nå ligger til rette for at man i Norge kan etablere torskeoppdrett som en egen næring innenfor havbruk. Statt Torsk ble etablert i 2014 og er en pionér på området. Vi gleder oss over å ønske nye aksjonærer, kunder, leverandører og nye kolleger velkommen om bord, sier Gustave Brun-Lie, administrerende direktør i Statt Torsk.
 
Top