STORM Storm Real Estate ASA

Aksjetips

Administrator
Styret i Storm Real Estate ASA ønsker å flytte selskapet fra notering på Oslo Børs og over til Merkur Market. Børsmelding:

26.02.2018 14:30
Storm Real Estate ASA - innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA.

Den ekstraordinære generalforsamlingen finner sted mandag 19. mars 2018 kl. 13:00 i selskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3, 10 etg., Oslo.

Styret har foreslått at generalforsamlingen samtykker til søknad om strykning fra Oslo Børs. Forslaget er betinget av at selskapet samtidig med strykningen tas opp til handel på Merkur Market.

Nærmere redegjørelse om bakgrunnen for styrets forslag og konsekvensene dette vil ha for selskapets aksjonærer fremgår av innkallingen.
 
Top