SUSB-ME Surnadal Sparebank

Aksjetips

Administrator
Surnadal Sparebank (SUSB-ME) ble etablert i 1842 og er en lokal sparebank med regionalt perspektiv. Banken har hovedkontor i Surnadal på Nordmøre og avdelingskontorer i Kristiansund og Trondheim. Banken har en forretningskapital på kr 6,8 milliarder kroner, mer enn 40 ansatte og nærmere 15.000 kunder.

Surnadal Sparebank er medeier i Eika Gruppen AS og er en av 69 lokalbanker i Eika Alliansen. Eika Alliansen er en av Norges største bankgrupperinger med en million kunder. Eika Gruppens samlede leveranser sikrer bankens konkurransedyktighet slik at vi kan bygge videre på vår sterke markedsposisjon.

Hjemmeside: www.bank.no/investorinformasjon
 

Aksjetips

Administrator
05.04.2018 13:57
Oslo Børs - Surnadal Sparebank- Nytt selskap tas opp til handel på Merkur Market 06.04.2018

Nytt selskap tas opp til handel på Merkur Market 06.04.2018:

Navn: Surnadal Sparebank
Ticker: SUSB-ME
Instrument ID: 1303967
ISIN: NO0010759780
Oppgjørstype: Ikke clearing (Bilateralt oppgjør)
Segment: MERK
MIC kode: MERK
Instrument Type: Egenkapitalbevis (EC)
Handelsvaluta: NOK
Børsstørrelse (EMS): 100
Tick Size Tabell: OBEQ_PT_9000: Range: Average Daily Number of Trades (ADNT) larger than 9000
Pålydende: NOK 100,-
Antall egenkapitalbevis som tas opp til notering: 1,315,345
 

Aksjetips

Administrator
05.04.2018 15:30
LIKVIDITETSGARANTIAVTALE

Surnadal Sparebank har inngått likviditetsgarantiavtale med Norne Securities AS for selskapets egenkapitalbevis. Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets egenkapitalbevis. Avtalen er i overensstemmelse med de krav som Oslo Børs stiller, og er gjeldende fra og med 6. april 2018.
 

Aksjetips

Administrator
05.04.2018 15:30
OPPTAKSDOKUMENT FOR SURNADAL SPAREBANK - NOTERING PÅ MERKUR MARKET

Vedlagte opptaksdokument er utarbeidet av Surnadal Sparebank i forbindelse med at bankens egenkapitalbevis skal tas opp til handel på Merkur Market den 6. april 2018. Opptaksdokumentet er kontrollert av Oslo Børs, og inneholder en nærmere beskrivelse av banken og dens virksomhet.

Norne Securities AS har vært engasjert som Merkur-rådgiver for Surnadal Sparebank, mens Advokatfirmaet Selmer DA har vært juridisk rådgiver.
 
Top