TEKNA Tekna Holding AS

Aksjetips

Administrator
Tekna Holding AS (TEKNA) er en ledende leverandør av avanserte mikro- og nanomaterialer til 3D-printing, samt til elektronikk- og batteriindustrien. Selskapet har over 30 års erfaring med produksjon av avanserte materialer, og tre forskjellige produksjonsanlegg i Canada og Frankrike. (Kilde: Tekna Holding AS).

Hjemmeside: Tekna Holding | Investors
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Tekna med pulver til Børsen

Oslo, 30. mars 2021
– Pulverprodusenten Tekna ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: TEKNA).

Tekna produserer høyrent metallpulver for 3D-printing innen luftfart, medisin og bilindustri, samt induksjonsplasmasystemer for industriell forskning og produksjon.

– Etter tre tiår med leveranser av fremragende kvalitet, har selskapet nå en kommersialisert teknologi med et globalt nettverk av over 200 blue-chip kunder og en ambisiøs vekststrategi frem mot 2030. Noteringen på Euronext Growth er en viktig del av denne vekststrategien, og vi ser frem til å fortsette Tekna-reisen som en børsnotert enhet, sier Morten Henriksen, styreleder i Tekna Canada og administrerende direktør i Tekna Holding AS.

Nylig hentet selskapet 650 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 750 millioner kroner. Aksjeplasseringen ble møtt med stor interesse og var flere ganger overtegnet, meldte selskapet.

– Tekna satser på en lederposisjon i tre markeder verdt flere milliarder dollar: Additiv tilvirkning, trykt elektronikk og energilagring. En notering av selskapet vil akselerere denne vekststrategien. Jeg vil benytte anledningen til å takke våre ansatte for alt hardt arbeid og innsats for å gjøre Tekna til en verdensledende avansert materialleverandør, som nå er klar til børsnotering, sier Luc Dionne, administrerende direktør for Tekna Canada.

Emisjonskursen på 27,00 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 3,35 milliarder kroner.
 

Aksjetips

Administrator
06.05.2022, 15:33:00
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs
Oslo Børs har mottatt søknad fra Tekna Holding ASA om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs.
 
Top