TEKNA Tekna Holding ASA

Aksjetips

Administrator
Tekna Holding ASA (TEKNA) er en ledende leverandør av avanserte mikro- og nanomaterialer til 3D-printing, samt til elektronikk- og batteriindustrien. Selskapet har over 30 års erfaring med produksjon av avanserte materialer, og tre forskjellige produksjonsanlegg i Canada og Frankrike. (Kilde: Tekna Holding AS).

Hjemmeside: Tekna Holding | Investors
 
Pressemelding fra Euronext:

Tekna med pulver til Børsen

Oslo, 30. mars 2021
– Pulverprodusenten Tekna ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: TEKNA).

Tekna produserer høyrent metallpulver for 3D-printing innen luftfart, medisin og bilindustri, samt induksjonsplasmasystemer for industriell forskning og produksjon.

– Etter tre tiår med leveranser av fremragende kvalitet, har selskapet nå en kommersialisert teknologi med et globalt nettverk av over 200 blue-chip kunder og en ambisiøs vekststrategi frem mot 2030. Noteringen på Euronext Growth er en viktig del av denne vekststrategien, og vi ser frem til å fortsette Tekna-reisen som en børsnotert enhet, sier Morten Henriksen, styreleder i Tekna Canada og administrerende direktør i Tekna Holding AS.

Nylig hentet selskapet 650 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 750 millioner kroner. Aksjeplasseringen ble møtt med stor interesse og var flere ganger overtegnet, meldte selskapet.

– Tekna satser på en lederposisjon i tre markeder verdt flere milliarder dollar: Additiv tilvirkning, trykt elektronikk og energilagring. En notering av selskapet vil akselerere denne vekststrategien. Jeg vil benytte anledningen til å takke våre ansatte for alt hardt arbeid og innsats for å gjøre Tekna til en verdensledende avansert materialleverandør, som nå er klar til børsnotering, sier Luc Dionne, administrerende direktør for Tekna Canada.

Emisjonskursen på 27,00 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 3,35 milliarder kroner.
 
06.05.2022, 15:33:00
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs
Oslo Børs har mottatt søknad fra Tekna Holding ASA om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs.
 
22.06.2022, 11:43:54
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Tekna Holding ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Tekna Holding ASA opp til handel på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at Selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.3.2 jf. punkt 3.1.3.2 (3). Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 5. august 2022.
 
Pressemelding fra Euronext:

Tekna klar for hovedlisten

Oslo – 1. juli 2022
– I dag overføres Tekna Holding (ticker: TEKNA) fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs. Selskapet ble notert på Euronext Growth i mars 2021, og med overføringen er det 211 selskap som handles på hovedlisten.

Tekna er en ledende leverandør av avanserte materialer til industrien, med hovedkontor i Sherbrooke, Canada. Selskapet ble kjøpt opp av Arendal Fossekompani i 2014, og produserer metallpulver med høy renhetsgrad som kan brukes i 3D-printing innen romfart, medisin og bilindustrien.

Ved åpning av markedet var prisen 14 kroner per aksje basert på prisen på Euronext Growth ved stenging 30. juni. Det gir selskapet en markedsverdi på om lag 1,7 milliarder kroner.

– Siden noteringen på Euronext Growth Oslo i fjor, har Tekna fortsatt å investere i og bygge opp sin kjernevirksomhet, som består av å tilby avanserte materialløsninger til noen av de mest ambisiøse selskapene i verden. Dagens notering på hovedlisten på Oslo Børs støtter vår strategi ytterligere og gir eksponering mot et bredere globalt investorpublikum. Jeg ønsker å takke både våre aksjonærer for deres fortsatte støtte og Tekna-teamet for deres dedikasjon og harde arbeid for å nå denne milepælen, sier Luc Dionne, administrerende direktør i Tekna.
 
Back
Top