TYSB-ME Tysnes Sparebank

Aksjetips

Administrator
Selskapsmelding:

15.12.2017 13:56
Egenkapitalbevisene i Tysnes Sparebank tas opp til handel på Merkur Market under to forskjellige ISIN-nummer og tickerkoder

Noteringskomiteen ved Oslo Børs besluttet den 12. desember 2017 å ta egenkapitalbevisene i Tysnes Sparebank opp til handel på Merkur Market. Første handelsdag vil være 18. desember 2017 under tickerkodene TYSB-ME og TYSB1-ME.

De 333 333 egenkapitalbevisene utstedt av Tysnes Sparebank i emisjonen ("Emisjonen") gjennomført 11. desember 2017 ("Nye Egenkapitalbevis") har et separat ISIN-nummer 001 0810120 og vil handles under tickerkoden TYSB1-ME frem til årsoppgjørsdisposisjonene for 2017 er gjennomført, mens egenkapitalbevisene utstedt av Tysnes Sparebank i henholdsvis april 2015 og desember 2016 ("Eksisterende Egenkapitalbevis") har ISIN-nummer 001 0731615 og vil handels under tickerkoden TYSB-ME. Dette for å skille utbytterettighetene for henholdsvis de Nye Egenkapitalbevisene og de Eksisterende Egenkapitalbevisene, ettersom de Nye Egenkapitalbevisene kun er berettiget utbytte opptjent fra den dagen Emisjonen ble registret i Foretaksregisteret, mens Eksisterende Egenkapitalbevis er berettiget utbytte for hele 2017.

Etter at årsoppgjørsdisposisjonene for 2017 er gjennomført, forventet 21. mars 2018, vil både de Nye Egenkapitalbevisene og de Eksisterende Egenkapitalbevisene få samme ISIN-nummer og like rettigheter, og samtlige egenkapitalbevis utstedt av Tysnes Sparebank vil handles under tickerkoden TYSB-ME. ISIN-nummeret og tickerkoden for de Nye Egenkapitalbevisene er derfor kun midlertidig.
 

Aksjetips

Administrator
15.12.2017 13:58
Opptaksdokument for Tysnes Sparebank - Merkur Market

Vedlagte opptaksdokument er utarbeidet av Tysnes Sparebank i forbindelse med at bankens egenkapitalbevis skal tas opp til handel på Merkur Market den 18. desember 2017. Opptaksdokumentet er kontrollert av Oslo Børs, og inneholder en nærmere beskrivelse av banken og dens virksomhet.

Beringer Finance AS har vært engasjert som Merkur-rådgiver for Tysnes Sparebank, mens Advokatfirmaet Selmer DA har vært juridisk rådgiver.

http://www.newsweb.no/newsweb/attachment.do?name=Opptaksdokument_TysnesSparebank.pdf&attId=170094
 
Top