UMS Unified Messaging Systems ASA

Aksjetips

Administrator
Unified Messaging Systems ASA (UMS) er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 100 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling. Selskapet ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon innen befolkningsvarslingsløsninger. UMS sine løsninger gjør det mulig å varsle før, under og etter uforutsette og potensielt farlige eller planlagte hendelser gjennom ulike kanaler.

Hjemmeside: www.umsalert.no
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

18.01.2018 07:00
Singapore implementer lokasjonsbasert befolkningsvarsling via SMS fra UMS

Innenriksdepartementet i Singapore har vært pådrivere for implementeringen av et offentlig system for å varsle innbyggere og besøkende ved en krise. Nå implementerer landet lokasjonsbasert SMS-varsling fra Unified Messaging Systems ASA (UMS).
Teknologi fra Unified Messaging Systems ASA (UMS) utgjør en integrert del av systemet «Location-Aware SMS-Based Public Alert System» som nylig ble lansert i Singapore. UMS har samarbeidet tett med Singapore Technologies Electronics Limited (ST Electronics), et globalt ingeniørfirma som spesialiserer seg på avansert elektronikk og teknologi, for å levere den avanserte løsningen til Innenriksdepartementet i Singapore.

- Det er viktig for UMS å være en del av den teknologiske reisen Singapore går gjennom. Landet har en tydelig posisjon i regionen som innovatør med hensyn til beredskap og katastrofehåndtering, sier Espen Gylvik, adm. dir. UMS ASA

UMS og ST Electronics har nå fullført integrasjonen med alle de tre store telekomoperatørene i landet. Fremover vil systemet benyttes for å varsle befolkningen og besøkende i berørte områdene dersom et nødstilfelle skulle oppstå. Implementeringen av systemet styrker Singapores posisjon som en pioner i regionen med hensyn til beredskap og katastrofehåndtering.

Singapore har en befolkning på over 5,6 millioner. Landet er et av de store handels- og turistsentrene i verden, og tiltrekker seg 15 millioner besøkende fra hele verden på årsbasis. Myndighetene har sett et økende behov for å kunne nå ut til befolkningen og tilreisende med varsel og informasjon dersom en uforutsett nødsituasjon skulle oppstå.
 
Top