UNIV Univid ASA

Børsmelding:

27.12.2017 13:08
Flagging

Haakon Sæter har i dag kjøpt 200.000 aksjer i Element ASA.

Haakon Sæter samt selskaper kontrollert av ham eier etter dette til sammen 3.467.223 aksjer i Element ASA. Dette tilsvarer en eierandel på 5,28% i selskapet.
 
Element med avtale - hegnar.no

Element har inngått en investerings- og aksjonæravtale med Legacy Hill Resources og Ambershaw Metallics (AMI), går det frem av en melding mandag. Avtalen regulerer nærmere detaljer i Elements rett til å bli eier av 51 prosent av aksjene i AMI på fullt utvannet basis.
 
Element har sammen med sine rådgivere presentert strukturen på selskapets planlagte IRON token til Finanstilsynet, ifølge en melding søndag. Dette for å få vurdering av den juridiske klassifiseringen av IRON token.

Tilsynet har ingen innvendinger på Elements konklusjon om at den planlagte strukturen under norsk lovgivning faller utenfor omfanget av finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer, såkalte «security tokens», opplyses det.
 
Element melder om et resultat før og etter skatt på minus 5,2 millioner dollar i 3. kvartal 2018, mot minus 0,3 millioner dollar i samme periode i fjor.
 
Melding fra Oslo Børs sist fredag:

27.10.2023, 16:57:07
Oslo Børs har besluttet å stryke Univid ASA fra handel på Oslo Børs

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Univid ASA fra notering på Oslo Børs. I henhold til verdipapirhandelloven § 12-3 og Regelbok II pkt. 2.11.2 (1), har Oslo Børs den 27. oktober 2023 fattet følgende vedtak:

Oslo Børs finner at Univid ASA, utsteder av aksjer med ISIN NO 0003055808, ikke tilfredsstiller kravene for opptak til handel og anser selskapet for å ikke være egnet for fortsatt notering.

Oslo Børs har derfor besluttet å stryke aksjene fra handel, jf. verdipapirhandellovens § 12-3, jf. Regelbok II punkt 2.11.2 (1).

Aksjene i Univid ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 12. desember 2023. Siste noteringsdag vil være 11. desember 2023.

Kort om saken:
Oslo Børs mener at Univid ASA ikke er egnet for fortsatt notering på Oslo Børs etter oversendt redegjørelse i henhold til Regelbok II punkt 4.7. Bakgrunnen er at selskapet ikke oppfyller opptakskrav etter gjennomført transaksjon 8. april 2023. Fullstendig vedtaksbrev vil publiseres på Oslo Børs’ nettsider senest onsdag 1. november 2023.
 
Store endringer
Univid skiftet navn, strategi og ledelse tidligere i år. De ønsket da å gå vekk fra blokkjedesatsingen de tidligere hadde drevet med, og bli et rent investeringsselskap. Det var ikke første gang selskapet endret navn. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden 1996 under ulike navn og eiere, først som gruveselskapet Mindex, deretter Crew Minerals og Intex Resources, før det endret navn til Element i 2017 og kunngjorde at det ville satse på kryptovaluta.
 
10.11.2023, 16:06:09
Mottatt klage på vedtak om strykning
Det vises til børsmelding 27. oktober 2023 vedrørende strykning av aksjene i Univid ASA. Oslo Børs har mottatt klage på vedtak om strykning.
 
Univid har nå sendt inn klagen på Oslo Børs' beslutning om å stryke selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs, opplyser selskapet i en melding fredag ettermiddag. Oslo Børs bekrefter også å ha mottatt klagen på strykningsvedtaket.
 
24.11.2023, 14:55:23
Univid ASA – Vedrørende strykning

Det vises til børsmelding 10. november 2023 vedrørende klage på vedtak om strykning av aksjene i Univid ASA. Oslo Børs har fattet følgende beslutning «Iverksettelsen av vedtak om strykning av aksjene i Univid ASA fra Oslo Børs fra og med 12. desember 2023 utsettes til klagen er ferdig behandlet.»
 
23.01.2024, 20:24:02

Pressemelding fra Børsklagenemnden – Univid ASA​

Børsklagenemnden har i møte 23. januar 2024 avgjort klage over Oslo Børs’ vedtak om å stryke Univid ASAs aksjer fra notering. Børsklagenemnden stadfestet børsens vedtak. Børsklagenemnden overlater til Oslo Børs å bestemme tidspunkt for strykningen.

Børsklagenemnden er en uavhengig nemnd, oppnevnt av Finansdepartementet. Oslo Børs offentliggjør Børsklagenemndens avgjørelser på vegne av nemnden.
 
24.01.2024, 14:44:33

Univid ASA – strykning​

Oslo Børs har i dag fattet følgende vedtak: ”Aksjene i Univid ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 1. februar 2024. Siste noteringsdag vil være 31. januar 2024.”
 
Back
Top