USA USA-tråden

Over 117 milliarder dollar i privatlån knyttet til kontorbygg må enten tilbakebetales eller refinansieres i løpet av 2024, ifølge Financial Times.

Mange av lånene ble tatt opp for et tiår siden, i en tid da rentene var mye lavere. Side da har rentene på privatlån nesten doblet seg, mens inntektene fra byggene de har finansiert har sunket.
 
Back
Top