VAR Vår Energi ASA

Aksjetips

Administrator
Vår Energi ASA (VAR) er et ledende olje- og gasselskap på norsk sokkel. Vi leverer ansvarlig, verdi-drevet vekst basert på over 50 års erfaring, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en historie med vellykket leting. Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 36 produserende felt med en dagsproduksjon på 247 000 boe per Q3 2021. (Kilde: Vår Energi ASA).

Hjemmeside: www.varenergi.no

VARa
 
07.02.2022, 15:23:56
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – Vår Energi ASA
Oslo Børs har mottatt søknad fra Vår Energi ASA om opptak til handel på Oslo Børs. Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess.

Selskapsinformasjon:
Navn: Vår Energi ASA
Ticker: VAR
ISIN: NO0011202772
 
Børsnoteringen av oljeselskapet blir en av de største noteringene på Oslo Børs, både i år og noen sinne.
 
10.02.2022, 12:53:06
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel - Vår Energi ASA
Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Vår Energi ASA opp til handel på Oslo Børs. Det er gitt dispensasjon fra kravet til 25% spredning av aksjene, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.4.1, jf. Regelbok I Regel 6302/1 (i). Dispensasjonen er gitt på bakgrunn av at selskapet har betydelig markedsverdi og et høyt antall forventede aksjonærer. Dispensasjonen forutsetter spredning av aksjene på minst 7.5 % og minimum NOK 6 milliarder i spredning ved opptak til handel. Basert på en overordnet vurdering har Oslo Børs kommet til at en dispensasjon fra kravet om 25% spredning av aksjene vil være i markedets og investorenes interesse.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag for øvrig oppfyller opptakskravene på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 10. mai 2022.
 
Pressemelding fra Euronext:

Vår Energi noteres på Oslo Børs

Oslo – 16. februar 2022 – I dag er olje- og gasselskapet Vår Energi notert på Oslo Børs (ticker: VAR). Dette er den tredje største noteringen noensinne på Oslo Børs etter Equinor (2001) og Autostore (2021).

Vår Energi ble etablert i 2018 etter sammenslåingen av Eni Norge og Point Resources. Selskapet er et ledende olje- og gasselskap på norsk sokkel, med mer enn 50 års erfaring og en diversifisert portefølje med prosjekter.

Det ble solgt aksjer for 7,7 milliarder kroner gjennom nedsalg av 275 millioner aksjer, ekskludert overallokeringen på 41,25 millioner aksjer. Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 28 kroner per aksje, noe som ga selskapet en markedsverdi på 70 milliarder kroner. Nedsalget tiltrakk seg nærmere 19000 nye aksjonærer til Vår Energi.

– En børsnotering er et naturlig neste steg for Vår Energi i arbeidet med å realisere vårt fulle potensial som et ledende olje- og gasselskap på den attraktive norske kontinentalsokkelen. Med våre erfarne og kunnskapsrike ansatte samt vår robuste og diversifiserte felt-portefølje er vi posisjonert for verdi-drevet vekst og til å skape betydelige verdier for våre interessenter i årene som kommer. Vi har satt ambisiøse vekstmål og vår kontantstrøm og solide balanse støtter opp om attraktiv bærekraftig avkastning for våre aksjonærer, sier Torger Rød, administrerende direktør i Vår Energi.

Noteringen er også årets første notering på hovedlisten ved Oslo Børs og den tredje totalt. På Euronexts markedsplasser er det i alt tatt opp 10 selskaper til handel så langt i år.
 
Vår Energi, Norges største olje- og gassprodusent etter Equinor og statlige Petoro, debuterer på Oslo Børs onsdag morgen.

Det skjer til en verdsettelse av egenkapitalen på 70 milliarder kroner, helt i bunnen av det opprinnelige intervallet på 70–79 milliarder som selskapets hær av finansielle tilretteleggere har operert med.

De eksisterende eierne, oljeselskapet Eni og oppkjøpsfondet Hitecvision, selger aksjer for 8,9 milliarder kroner i forbindelse med noteringen.
 
Back
Top