Ventura Offshore Holding

Aksjetips

Administrator
Ventura Offshore Holding Ltd (VTURA) er en riggoperatør innen dypvannssegmentet som tilbyr offshore boretjenester til olje- og gassindustrien. Selskapets hovedvirksomhet er rettet mot det brasilianske olje- og gassmarkedet. Selskapet eier og driver et boreskip, DS Carolina, og en halvt nedsenkbar rigg, SSC Victoria. I tillegg opererer de ett boreskip, Zonda, og en halvt nedsenkbar rigg, SSV Catarina for tredjeparter. Selskapet er inkorporert på Bermuda. (Kilde: Ventura Offshore Holding Ltd).

Hjemmeside: www.ventura-offshore.com
 
13.05.2024, 09:56:12
Oslo Børs - Mottatt søknad om opptak til handel – Ventura Offshore Holding Ltd
Oslo Børs har mottatt søknad fra Ventura Offshore Holding Ltd om opptak til handel på Euronext Growth Oslo.
 
03.06.2024, 09:32:53
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Ventura Offshore Holding Ltd
Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i Ventura Offshore Holding Ltd. opp til handel. Selskapet gis dispensasjon fra Euronext Growth Regelbok I punkt 3.1.13 da selskapet ble etablert i 2024 Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth Oslo. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 5. juni 2024
 
Pressemelding fra Euronext:

Ventura Offshore notert på Euronext Growth Oslo

Oslo– 5. juni 2024 – I dag er oljeserviceselskapet Ventura Offshore Holding Ltd. (ticker: VTURA) tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo.

Ventura Offshore inngikk nylig en avtale om å kjøpe det brasilianske selskapet Petroserv Marine som har operert i Brasil i 25 år. Konsernet fokuserer på dypvannsboring på havdyp opp til 12 000 fot, og kjernevirksomheten er fokusert i det brasilianske offshoremarkedet. Selskapet eier og drifter boreskipet «DS Carolina» og den halvt nedsenkbare riggen «SSV Victoria». I tillegg drifter det også boreskipet "Zonda" og den halvt nedsenkbare riggen "Catarina».

Ventura Offshore er årets tredje notering på Oslo Børs’ markeder og den 17. på Euronext. Tidligere i år gjennomførte selskapet en rettet emisjon hvor de hentet inn 170 millioner dollar, tilsvarende 1,8 milliarder kroner. Aksjeprisen var satt til 21,01 kroner per aksje da markedet åpnet, og selskapet har dermed en markedsverdi på om lag 1,8 milliarder kroner på første handelsdag.

– Vi er glade for å kunne introdusere dette selskapet til investormarkedet. Det er et veldrevet selskap med en sterk flåte og en solid posisjon i det brasilianske dypvannsmarkedet. Vi har en utmerket driftsplattform, og noteringen gir oss ytterligere fleksibilitet til å utnytte ulike vekstmuligheter, hovedsakelig innen ultradypvannssektoren, sier Gunnar Eliassen, styreleder i Ventura Offshore.
 
Back
Top