VGM Vow Green Metals AS

Aksjetips

Administrator
Vow Green Metals AS (VGM) build, own, and operate plants that produce high value biocarbon for the metallurgical industry. In order to decarbonise the metallurgical industry, there is a growing global interest in large scale pyrolysis plants, motivated by both environmentally friendly treatment methods for waste and for the production of biocarbon. Vow Green Metals AS aims to provide solutions for the metallurgical industry and to meet the growing demand for industry decarbonising. (Source: Vow Green Metals AS).

Hjemmeside: Investors | Vow Green Metals

VGMa
 

Aksjetips

Administrator
Nyhetsartikkel fra 08.04.2021:

Tidligere i år meldte Vow om planer om utskillelse og børsnotering av Vow Green Metals. Vow Green Metals skal bygge, eie og drifte anlegg for produksjon av biokarbon og CO2-nøytral gass til metallindustrien, basert på teknologi fra Vow.

Nå bekrefter Vow at det blir noe av utskillelsen – og at planen er å søke om notering på Euronext Growth i forbindelse med fisjonen.
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

28.06.2021, 08:21:43
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Vow Green Metals AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra Vow Green Metals AS om opptak til handel på Euronext Growth.
 

Aksjetips

Administrator
07.07.2021, 13:05:01
Euronext Growth - Vedtak om opptak til handel – VOW Green Metals AS

Noteringskomitéen ved Oslo Børs besluttet å ta aksjene i VOW Green Metals AS opp til handel på Euronext Growth.
Det er gitt dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha offentliggjort eller registrert revidert årsregnskap eller proformaregnskap, konsolidert der det er aktuelt, for de to (2) regnskapsårene forut for søknaden om første opptak til handel av Egenkapitalinstrumenter, jf. Regelbok I for Euronext Growth punkt 3.2.3. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten er etablert i 2021.

Det er også gitt dispensasjon fra kravet i Regelbok I, 3.2.1 (ii) om å ha gjennomført en emisjon siste 12 måneder før opptak til handel. Oslo Børs anser at hensynene i denne bestemmelsen er ivaretatt. Det er lagt vekt på vilkårene i den vedtatte fisjonsplanen og den forutgående emisjonen i VOW ASA der den vesentligste delen av provenyet skulle finansiere virksomheten i VOW Green Metals.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Euronext Growth.

Børsdirektøren gis fullmakt til å avgjøre opptak til handel på Euronext Growth, samt fastsette første noteringsdag, senest 6. september 2021.
 

Aksjetips

Administrator
09.07.2021, 17:27:32
Vow Green Metals AS: Publication of Information Document

Vow Green Metals AS, 9 July 2021: The attached information document has been prepared by Vow Green Metals AS (the "Company"), solely for use in connection with the admission to trading of the Company's shares on Euronext Growth Oslo. The first day of trading in the Company's shares on Euronext Growth Oslo is expected to be on or about 12 July 2021.

DNB Markets, a part of DNB Bank ASA and Clarksons Platou Securities AS have acted as Euronext Growth Advisors for the Company and Advokatfirmaet Thommessen AS has acted as legal advisor to the Company in connection with its listing on Euronext Growth Oslo.

 
Top