WPU Waste Plastic Upcycling

Aksjetips

Administrator
Waste Plastic Upcycling A/S (WPU) sin strategi og hovedmål er å gjenvinne plastavfall ved å bruke pyrolyseteknologi til å transformere avfallet til gjenbrukbar plastolje. Noteringen av selskapet på Euronext Growth Oslo skaper en attraktiv plattform for videre ekspansjon, spesielt i det europeiske markedet, og er et viktig steg i selskapets vekststrategi og verdiskapning i tiden fremover. WPU er godt posisjonert i det voksende markedet for plastpyrolyse innenfor avfallsplastindustrien, og vi ser frem til å fortsette å realisere selskapets strategi og hovedmål sammen med våre investorer, som et notert selskap på Euronext Growth Oslo, sier Niels Bagge, administrerende direktør i Waste Plastic Upcycling A/S. (Kilde: Waste Plastic Upcycling A/S).

Hjemmeside: www.wpu-dk.com

WPUa
 

Aksjetips

Administrator
11.04.2022, 08:17:55
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Waste Plastic Upcycling A/S
Oslo Børs har mottatt søknad fra Waste Plastic Upcycling A/S om opptak til handel på Euronext Growth Oslo.
 

Aksjetips

Administrator
20.04.2022, 10:17:57
Euronext Growth Oslo – Vedtak om opptak til handel – Waste Plastic Upcycling A/S
Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i Waste Plastic Upcycling A/S opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth Oslo. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 22. april 2022.

Selskapsinformasjon:
Navn: Waste Plastic Upcycling A/S
Ticker: WPU
ISIN: DK0061676400
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext sist fredag:

Dansk cleantech klar for Euronext Growth

Oslo – 22. april 2022 – I dag er det danske plastgjenvinningsselskapet Waste Plastic Upcycling (ticker: WPU) tatt opp til handel på Euronext Growth. Dette er årets femte notering på Euronext Growth, og den syvende totalt på Oslo Børs.

Waste Plastic Upcycling A/S omdanner plastavfall til produkter som kan brukes i produksjon av bærekraftig plastolje for bruk i blant annet jet drivstoff, tungtransport og plastproduksjon. Selskapet ble etablert i november 2020, og planlegger bygging av tre produksjonsanlegg i Danmark med kapasitet til å prosessere 159 000 tonn plastavfall hvert år.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 15 kroner per aksje, og selskapet hadde en markedsverdi på rundt 711 millioner kroner. I forkant av noteringen hentet Waste Plastic Upcycling inn 27,3 millioner kroner gjennom en private placement.

– Waste Plastic Upcycling A/S' ("WPU") strategi og hovedmål er å gjenvinne plastavfall ved å bruke pyrolyseteknologi til å transformere avfallet til gjenbrukbar plastolje. Noteringen av selskapet på Euronext Growth Oslo skaper en attraktiv plattform for videre ekspansjon, spesielt i det europeiske markedet, og er et viktig steg i selskapets vekststrategi og verdiskapning i tiden fremover. WPU er godt posisjonert i det voksende markedet for plastpyrolyse innenfor avfallsplastindustrien, og vi ser frem til å fortsette å realisere selskapets strategi og hovedmål sammen med våre investorer, som et notert selskap på Euronext Growth Oslo, sier Niels Bagge, administrerende direktør i Waste Plastic Upcycling A/S.
 
Top