WEST Western Bulk Chartering AS

Aksjetips

Administrator
07.09.2021, 08:40:28
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Western Bulk Chartering AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra Western Bulk Chartering AS om opptak til handel på Euronext Growth
 

Aksjetips

Administrator
14.09.2021, 16:06:21
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Western Bulk Chartering AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra Western Bulk Chartering AS om opptak til handel på Euronext Growth. Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel 20. september 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: Western Bulk Chartering AS
Ticker: WEST
ISIN: NO0010768096
 
Top