YAR Yara International ASA

Aksjetips

Administrator
Yara International ASA (YAR) leverer produkter og løsninger for bærekraftig landbruk og miljøet. Gjødsel- og plantenæringsproduktene våre bidrar til å produsere mat til en stadig voksende verdensbefolkning. Våre industrielle produkter og -løsninger reduserer utslipp, forbedrer luftkvaliteten og muliggjør en sikker og effektiv drift. Yara ble grunnlagt i Norge i 1905 og har et globalt nærvær med salg til 150 land. Sikkerhet er alltid førsteprioritet hos oss.

Hjemmeside: www.yara.com
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding fra Yara International ASA (YAR) fredag kveld:

17.11.2017 22:00
Yara kjøper Vale Cubatão Fertilizantes i Brasil


Oslo, 17 november 2017: Yara har inngått avtale om å kjøpe Vale Cubatão
Fertilizantes-anlegget i Brasil fra Vale S.A., til en verdi av USD 255
millioner. Oppkjøpet vil etablere Yara som en produsent av nitrogengjødsel i
Brasil, styrke selskapets produksjonskapasitet og utfylle Yaras eksisterende
posisjon innenfor distribusjon.

"Jeg er glad for å kunne annonsere dette oppkjøpet, som tilfører
nitrogenproduksjon til vår voksende portefølje i Brasil, og som vil styrke våre
leveranser av både gjødsel- og industriprodukter," sier Svein Tore Holsether,
konsernsjef i Yara.

"Nitrogenanlegget har en sterk konkurranseposisjon, ettersom Brasil er en netto
importør av salpetersyre og nitrater. Oppkjøpet er et viktig steg i å etablere
en mer komplett posisjon i Brasil, og styrke vår posisjon som en langsiktig
industriell aktør som utvikler og investerer i brasiliansk landbruk og
industri," sier Svein Tore Holsether.

Cubatão-eiendelene består av nitrogen- og fosfatanlegg med en årlig
produksjonskapasitet på cirka 200 kilotonn ammoniakk, 600 kilotonn nitrater og
980 kilotonn fosfatgjødsel. Anlegget sysselsetter om lag 970 fast ansatte og
930 kontraktører.

Naturgass til ammoniakkproduksjonen leveres av lokale leverandører, mens
ytterligere ammoniakk, fosfatstein, svovel og andre råmaterialer leveres via en
importterminal i nærheten som ikke er en del av transaksjonen.

I 2016 solgte Cubatão-anlegget cirka 1,3 millioner tonn nitrogen- og
fosfatprodukter (2,5 millioner tonn inkludert CO(2) og andre mellomprodukter),
som genererte proforma netto driftsinntekter på USD 413 millioner og EBITDA på
USD 30 millioner. I 2015 var proforma netto driftsinntekter og EBITDA
henholdsvis USD 532 millioner og USD 89 millioner. Kjøpesummen vil justeres for
eventuelle avvik mellom driftskapital ved overtakelse og normalisert
driftskapitalnivå.

Yara forventer å gjøre oppgraderingsinvesteringer på cirka USD 80 millioner frem
mot 2020 for å realisere årlige synergier på USD 25 millioner ved å optimalisere
kostnader, anleggsmidler og produktporteføljen.

Avtalen er betinget godkjenning av relevante konkurransemyndigheter og andre
regulatoriske godkjennelser. Avtalen er videre betinget at en tredjeparts
forkjøpsrett ikke utøves innen utløpet av 2017. Avtalen forventes å tre i kraft
i løpet av andre halvdel 2018.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

12.01.2018 08:14
Yara sluttfører oppkjøpet av Tata Chemicals urea-virksomhet i India

Oslo, 12. januar 2018: Yara International ASA har sluttført oppkjøpet av Tata
Chemicals urea-virksomhet i India, som markerer et viktig steg fremover i
selskapets vekstambisjoner i India.

«Jeg er glad for å annonsere at oppkjøpet av Tata Chemicals urea-virksomhet er
sluttført, dette er et stort steg fremover for Yara som styrker fotavtrykket
vårt i verdens nest største gjødselmarked. Vi vil oppnå raskere vekst i India
som et resultat av å innlemme dette anlegget i vår globale virksomhet,» sier
Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Anlegget som er anskaffet har en årlig kapasitet på 0,7 millioner tonn ammoniakk
og 1,2 millioner tonn urea, og leverte driftsinntekter og resultat før skatt på
henholdsvis USD 296 millioner og USD 29 millioner i regnskapsåret som ble
avsluttet 31. mars 2017(1). Anlegget ble satt i drift i 1994 og er det mest
energieffektive urea-anlegget i India, med en energieffektivitet på linje med
Yaras beste fabrikker.

Kjøpesummen på USD 421 millioner er på gjeldfri basis og består av
arbeidskapital på USD 130 millioner og andre eiendeler verdsatt til USD 291
millioner, hvor den endelige kjøpesummen vil justeres for faktiske endringer i
arbeidskapital fram til tidspunktet når avtalen trer i kraft.

Den oppkjøpte virksomheten konsolideres i Yaras konsernregnskaper fra og med
12. januar 2018.

(1 )Tata Chemicals årsrapport 2016-17, Note 31. USD beløp beregnet til INR/USD
kurs på 63,5.
 

Aksjetips

Administrator
Yara-resultat skuffer

Til tross for en resultatforbedring på 15 prosent, faller gjødselkjempens resultat langt under forventningene.

Gjødselkjempen Yara kan vise til et driftsresultat (ebitda) på 2.845 millioner kroner i fjorårets tre siste måneder.Det er svakere enn analytikerforventningen på 3.234 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av SME Direkt/TDN Finans.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

15.05.2018, 23:00:20
Yara sluttfører oppkjøp av Vale Cubatão Fertilizantes-anlegget i Brasil

Oslo, 15. mai 2018: Yara International ASA har sluttført oppkjøpet av Vale
Cubatão Fertilizantes-anlegget og styrker med dette Yaras integrerte posisjon i
Brasil.

"Dette oppkjøpet starter en ny og spennende fase i Brasil for Yara. Dette
tilfører for første gang nitrogenproduksjon til vår voksende portefølje i
Brasil, og vil styrke og fremme vår integrerte posisjon innenfor både gjødsel-
og industriprodukter," sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Cubatão-virksomheten består av nitrogen- og fosfatanlegg med en årlig
produksjonskapasitet på cirka 200 kilotonn ammoniakk, 500 kilotonn nitrater og
700 kilotonn fosfatgjødsel. Anlegget sysselsetter om lag 1.015 fast ansatte og
970 kontraktører.

Transaksjonen er verdsatt til USD 255 millioner, og endelig kjøpesum vil bli
justert for avvik mellom driftskapital på oppkjøpstidspunktet og et normalisert
driftskapitalnivå.

Den oppkjøpte virksomheten konsolideres i Yaras konsernregnskaper fra og med
15. mai 2018, inkludert mulig goodwill, og alle eiendeler og forpliktelser i
virksomheten vil bli verdsatt til virkelig verdi på oppkjøpsdato.
 
Top